Pośród byków i niedźwiedzi

Obawy przed epidemią w strefie euro wywołaną przez krytyczną fazę greckiego kryzysu

Obawy przed epidemią w strefie euro wywołaną przez krytyczną fazę greckiego kryzysu

Nie możemy zapominać o długoterminowej perspektywie naszych inwestycji. Fundamenty europejskiej gospodarki generalnie się nie zmieniły i są, według nas, wciąż korzystne.

Z pewnych źródeł: Polityka Fedu a instrumenty o stałym dochodzie

Z pewnych źródeł: Polityka Fedu a instrumenty o stałym dochodzie

Jako inwestorzy działający w obszarze instrumentów stałodochodowych, musimy zarządzać naszymi portfelami wykorzystując różnego rodzaju narzędzia, pozwalając sobie na większą płynność w segmencie inwestycji krótkoterminowych, by utrzymać ryzyko na rozsądnym poziomie w obliczu zmian płynności na rynku.

Czy są szanse na powrót zysków w Europie?

Czy są szanse na powrót zysków w Europie?

Spodziewam się kontynuacji trendu rosnącej rentowności ze względu na kilka czynników makroekonomicznych, takich jak reformy rynku pracy, niższe koszty kredytów oraz, w szczególności, deprecjację euro - wszystkie te zmiany mogą pomóc przedsiębiorstwom wygenerować wyższe zyski.

Hasenstab: Nieograniczone globalne inwestowanie w warunkach nietypowej polityki pieniężnej

Hasenstab: Nieograniczone globalne inwestowanie w warunkach nietypowej polityki pieniężnej

Uważamy, że wzrost płac w Stanach Zjednoczonych do poziomów stymulujących wzrost inflacji jest tylko kwestią czasu. Według danych szacunkowych Fedu, jesteśmy już blisko stanu zwanego "pełnym zatrudnieniem". W naszej ocenie, takie warunki nie uzasadniają zerowych stóp procentowych.

Szerszy obraz sytuacji w warunkach spekulacji o bańce cenowej

Szerszy obraz sytuacji w warunkach spekulacji o bańce cenowej

W dłuższej perspektywie, wzrosty stóp procentowych niekoniecznie będą niekorzystne dla rynków akcji, choćby dlatego, że powrót do normalnych poziomów może zostać zinterpretowany jako sygnał wiary Fedu w kondycję i samowystarczalność gospodarki USA.

Rosnące stopy procentowe i powrót globalnych selekcjonerów

Rosnące stopy procentowe i powrót globalnych selekcjonerów

Gdy działania różnych banków centralnych zaczną przynosić efekty, a kondycja globalnej gospodarki się poprawi, można będzie oczekiwać spadku zainteresowania niekonwencjonalną polityką pieniężną, co z kolei powinno umożliwić rynkom akcji powrót do bardziej racjonalnych, według nas, zachowań.

Dwa filary wzrostu gospodarczego w USA: konsumenci i przedsiębiorcy

Dwa filary wzrostu gospodarczego w USA: konsumenci i przedsiębiorcy

Choć przypuszczamy, że dolar najprawdopodobniej utrzyma mocny kurs w najbliższej przyszłości, nie sądzimy, by ten czynnik miał znaczący negatywny wpływ na wzrost zysków wielu spółek w dłuższej perspektywie.

Europejska baśń o Złotowłosej i niedźwiedziach

Europejska baśń o Złotowłosej i niedźwiedziach

Strefa euro oferuje dziś idealne, w naszej ocenie, warunki do generowania wzrostu, zatem bylibyśmy nieco zaniepokojeni, gdyby ta gospodarka jednak nie rosła.

Dwa spojrzenia na Koreę

Dwa spojrzenia na Koreę

O ile globalne warunki makroekonomiczne będą stabilne, a rząd południowokoreański będzie realizował politykę prowzrostową, przed akcjami spółek z Korei Południowej będą rysować się korzystne perspektywy w pozostałych miesiącach 2015 r. (Sung Sik Oh)

Dlaczego odbicie cen ropy nie zaskakuje, ale ceny rudy żelaza nie powinny rosnąć

Dlaczego odbicie cen ropy nie zaskakuje, ale ceny rudy żelaza nie powinny rosnąć

Podczas gdy na rynku ropy wzrost podaży nastąpił stosunkowo niedawno, nadpodaż rudy żelaza utrzymuje się od dawna i prawdopodobnie będzie trwać także w przyszłości, a może nawet się nasilić, na co wskazują nasze analizy prognoz trendów podaży i popytu.