Pośród byków i niedźwiedzi

Rezerwa Federalna odkłada podwyżki stóp procentowych na później

Rezerwa Federalna odkłada podwyżki stóp procentowych na później

Byliśmy nieco rozczarowani powstrzymaniem się Fedu od działania, uważając, że im dłużej Fed będzie zwlekać z decyzją, tym dłużej utrzymywać się będzie niepewność na rynkach.

Długoterminowe fundamenty Arabii Saudyjskiej: Wahania cen ropy to tylko część szerszego obrazu sytuacji

Długoterminowe fundamenty Arabii Saudyjskiej: Wahania cen ropy to tylko część szerszego obrazu sytuacji

Obecnie, gdy Arabia Saudyjska, jako ostatni spośród krajów z grupy G20, otworzyła swoją giełdę na inwestorów zagranicznych (choć z pewnymi ograniczeniami), globalni inwestorzy zyskują dostęp do jednych z najbardziej atrakcyjnych, według nas, długoterminowych możliwości inwestycyjnych w całym świecie rynków wschodzących oraz do ekspozycji na największą gospodarkę na Bliskim Wschodzie.

Wiem, co przeoczyłeś minionego lata

Wiem, co przeoczyłeś minionego lata

Zmienność nie musi być niekorzystna dla aktywnych inwestorów, a wręcz przeciwnie - może otwierać przed dostatecznie odważnymi inwestorami drzwi do nowych możliwości długoterminowych.

Dostrzeganie wartości w rynkowej zmienności

Dostrzeganie wartości w rynkowej zmienności

W obliczu prawdopodobieństwa pierwszych podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w USA, dostrzegamy potencjalny katalizator odbicia w segmencie akcji selekcjonowanych według kryterium wartości w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

Inwestowanie oparte na ryzyku: wzrosty to nie wszystko

Inwestowanie oparte na ryzyku: wzrosty to nie wszystko

Uważamy, że w obliczu wzmożonych wahań należy przemyśleć podejście do dywersyfikacji.

Rosnące stopy procentowe i atuty kredytów lewarowanych

Rosnące stopy procentowe i atuty kredytów lewarowanych

Dla niektórych inwestorów, w tym, w szczególności, dla funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych, które zwykle stosują ostrożniejsze strategie inwestycyjne, wydłużony okres rekordowo lub niemal rekordowo niskich stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych był uciążliwym kamykiem w bucie.