Pośród byków i niedźwiedzi

Wszystko dobre, co się dobrze kończy?

Wszystko dobre, co się dobrze kończy?

W warunkach w najlepszym razie umiarkowanego globalnego odbicia ekonomicznego po traumatycznych doświadczeniach związanych z ogólnoświatowym kryzysem finansowym w latach 2008–2009 ryzyko nieprzyjemnych wstrząsów w oczywisty sposób skupia na sobie uwagę rynków.

Styczniowe barometry i okazje rynkowe

Styczniowe barometry i okazje rynkowe

Jesteśmy dziś świadkami bezprecedensowo skrajnych wahań, które przekładają się na zaniżenie wycen rynkowych w stosunku do wartości związanej z wzrostem, jakością i bezpieczeństwem. Takie warunki są (i mogą wciąż być) bolesne przez pewien czas, ale prawdopodobieństwo ostatecznej normalizacji tych skrajności oznacza najbardziej atrakcyjne możliwości dostępne obecnie na rynkach akcji.

Dlaczego nie panikujemy w związku z sytuacją w Chinach

Dlaczego nie panikujemy w związku z sytuacją w Chinach

W naszej ocenie kondycja gospodarki chińskiej wydaje się mieć generalnie stabilniejsze fundamenty, niż sugerują to rynki.

Czy rok 2016 okaże się lepszy dla rynków akcji?

Czy rok 2016 okaże się lepszy dla rynków akcji?

Mimo licznych źródeł ryzyka dotyczącego globalnych rynków finansowych czynniki stymulujące rentowność przedsiębiorstw powinny, według nas, utrzymać się w obecnych warunkach biznesowych i ekonomicznych.