Pośród byków i niedźwiedzi

Rosnący europejski rynek obligacji z odpowiedniej perspektywy

Rosnący europejski rynek obligacji z odpowiedniej perspektywy

Podzielamy szeroko rozpowszechnione oczekiwania, że zmienność, jaką notujemy od kilku miesięcy, utrzyma się jeszcze przez pewien czas. Dlatego spodziewamy się dalszego rozluźniania polityki pieniężnej przez EBC, prawdopodobnie poprzez dalsze zwiększanie skali programu luzowania ilościowego.

To nie rok 2008

To nie rok 2008

Awersja do ryzyka na rynkach wschodzących najwyraźniej sięgnęła apogeum nieuzasadnionego pesymizmu, a my dostrzegamy ogromne spektrum możliwości związanych z wyceną papierów w warunkach wzmożonej zmienności.

Inflacja: martwa czy tylko zapomniana?

Inflacja: martwa czy tylko zapomniana?

Uważamy, że powszechne niedocenianie przyszłej inflacji w połączeniu z oczekiwaną normalizacją relacji pomiędzy długoterminowymi stopami procentowymi a wzrostem nominalnego produktu krajowego brutto przygotowuje warunki sprzyjające znaczącej korekcie rentowności papierów skarbowych.