Pośród byków i niedźwiedzi

Brexit: Jak szybko osłabnie efekt zaskoczenia?

Brexit: Jak szybko osłabnie efekt zaskoczenia?

Uważamy, że należy skoncentrować się na fundamentach poszczególnych spółek. Warunki rynkowe sprzyjają selekcjonerom akcji i można spodziewać się atrakcyjnych możliwości związanych z wartością, choć mogą one wymagać szybkiego działania.

Irracjonalne zachowanie rynków po decyzji o Brexicie

Irracjonalne zachowanie rynków po decyzji o Brexicie

Inwestorzy zastanawiają się teraz, co ta decyzja może oznaczać dla gospodarki brytyjskiej oraz dla całej Europy. Ta decyzja niewątpliwie wywołuje niepewność, ponieważ nie ma żadnej ustalonej procedury wyjścia kraju członkowskiego z UE.

Z pewnych źródeł: Wielka Brytania głosuje za opuszczeniem UE

Z pewnych źródeł: Wielka Brytania głosuje za opuszczeniem UE

Jeżeli Wielka Brytania, piąta pod względem wielkości gospodarka na świecie, nie chce pozostać w UE, czy inne państwa członkowskie nie zaczną zastanawiać się nad dalszym członkostwem we wspólnocie?

Globalne makroekonomiczne spojrzenie na implikacje Brexitu

Globalne makroekonomiczne spojrzenie na implikacje Brexitu

„Uważam, że dyskusję na temat referendalnej decyzji Brytyjczyków w sprawie Brexitu należy rozbić na dwie części: pierwsza z nich to trwały wpływ tego wydarzenia na Wielką Brytanię, Europę i gospodarkę światową, a druga to czynniki o bardziej tymczasowym charakterze”.

Globalne dysproporcje i możliwości makroekonomiczne

Globalne dysproporcje i możliwości makroekonomiczne

„Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy trudno byłoby, według nas, uzasadnić utrzymywanie stóp procentowych na zerowym poziomie lub dążenie do ujemnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Sądzimy, że Fed powinien podnieść stopy procentowe prędzej niż później, aby ustrzec się przed utratą wiarygodności”.

Brexit: oczy wszystkich zwrócone na polityków

Brexit: oczy wszystkich zwrócone na polityków

Uważamy, że potencjalne konsekwencje Brexitu dla reszty Europy są poważniejsze, niż się powszechnie przypuszcza.

Uwolniona wartość: implikacje pierwszego ożywienia w obszarze inwestycji opartych na wartości

Uwolniona wartość: implikacje pierwszego ożywienia w obszarze inwestycji opartych na wartości

W przypadku bańki technologicznej wystarczyła garstka złych wiadomości, by doszło do załamania idealistycznie zawyżonych cen papierów spółek technologicznych. Odrobina dobrych wiadomości może dziś wystarczyć, by wywołać odbicie cen akcji spółek oferujących ukrytą wartość, które obecnie są wyceniane jakby miały wciąż przynosić same rozczarowania.

Brexit, banki i okazje cenowe

Brexit, banki i okazje cenowe

Sądzę, że wyniki zaplanowanego na 23 czerwca referendum prawdopodobnie będą odzwierciedlać wyniki referendum niepodległościowego w Szkocji w 2014 r. Uważam, że gdy ludzie staną już przy urnie wyborczej, otrzeźwieją i zdecydują się zachować status quo.