Pośród byków i niedźwiedzi

O stałym dochodzie

Czas przyjrzeć się europejskim obligacjom skarbowym?

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski holenderski francuski niemiecki

Kalendarz polityczny na 2017 r. jak dotąd pęka w szwach; David Zahn, szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie z Franklin Templeton Fixed Income Group, uważa, że czynniki polityczne prawdopodobnie wciąż będą miały duże znaczenie dla inwestorów poszukujących możliwości w Europie. W artykule David Zahn tłumaczy, dlaczego elastyczne podejście do inwestowania w instrumenty o stałym dochodzie może okazać się skuteczne w obliczu licznych wydarzeń politycznych oraz dlaczego wśród europejskich obligacji skarbowych wciąż można, według niego, znaleźć atrakcyjne możliwości.

David Zahn, CFA, FRM
Szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie
Starszy wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi
Franklin Templeton Fixed Income Group

W połowie roku mamy już za sobą kilka ważnych wydarzeń politycznych w Europie, ale sądzimy, że polityka wciąż będzie w centrum uwagi inwestorów poszukujących możliwości na rynku europejskim. W ciągu najbliższych kilku miesięcy możemy się spodziewać wyborów do Zgromadzenia Narodowego we Francji, wyborów powszechnych w Niemczech oraz wznowienia negocjacji warunków Brexitu po przedterminowych wyborach w Wielkiej Brytanii w dniu 8 czerwca.

Jednocześnie na radarach inwestorów prawdopodobnie są także bieżące wydarzenia polityczne w Hiszpanii, we Włoszech i w Grecji, ale żadne z nich nie wywołają, według mnie, radykalnych zmian w całym „europejskim projekcie”.

Wybory we Francji

Rynki ze spokojem zareagowały na zwycięstwo Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich we Francji w ubiegłym miesiącu, natomiast nowy prezydent będzie musiał zbudować sobie poparcie we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, by móc zrealizować obietnice.

Zaplanowane na ten miesiąc wybory parlamentarne, w których partia Macrona o nazwie En Marche wystawia wielu kandydatów, powinny dać pewien obraz rzeczywistych możliwości nowego prezydenta.

Uważamy, że prezydent Macron prawdopodobnie napotka na drodze pewne trudności, ponieważ wskaźniki fundamentalne dotyczące gospodarki francuskiej nadal się pogarszają.

Dwa poważne problemy ekonomiczne Francji, czyli wysokie zadłużenie w stosunku do produktu krajowego brutto (PKB) oraz duży deficyt na rachunku obrotów bieżących, wciąż budzą niepokój wśród inwestorów. Macron zapowiedział, że jest gotów spełnić wymóg Unii Europejskiej (UE) obligujący Francję do utrzymania deficytu poniżej poziomu 3% produktu krajowego brutto (PKB), podczas gdy obecnie deficyt jest nieznacznie większy niż docelowy poziom ustalony dla UE.

To jednak koliduje z ambicjami Macrona, który chciałby jednocześnie obniżać wydatki publiczne i zwiększać wydatki na bezpieczeństwo, by podnieść liczbę policjantów. Uważamy zatem, że nowemu rządowi będzie trudno poważnie zająć się problemami, dlatego nie dostrzegamy obecnie większej wartości na rynku francuskich obligacji rządowych.

Wybory w Niemczech na horyzoncie

W tym samym czasie rośnie napięcie przed zaplanowanymi na 24 września wyborami powszechnymi w Niemczech.

Dominacja kanclerz Angeli Merkel wydaje się ostatnio mniej zagrożona, ale i tak przypuszczamy, że pytania o kwestie związane z imigracją i rynkiem pracy staną się centralnym punktem debaty, gdy kampania nabierze dynamiki.

W Hiszpanii wprawdzie nie odbywają się w tym roku żadne wybory ogólnokrajowe, ale ponowny wybór Pedro Sancheza na przywódcę Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej stał się tematem debaty.

Sanchez został odsunięty od kierowania partią zaledwie osiem miesięcy temu, a niektórzy komentatorzy sugerowali, że sytuacja polityczna w Hiszpanii może się zdestabilizować, jeżeli wątpliwości co do nowego przywódcy partii socjalistycznej pogłębią legislacyjny impas i ostatecznie dadzą bodziec do rozpisania przedterminowych wyborów.

Prognozy dla instrumentów o stałym dochodzie

Obecnie dostrzegamy większe możliwości na rynku obligacji skarbowych. Uważamy, że elastyczność może być przydatnym atutem w obecnych warunkach rynkowych, w których duży wpływ na sytuację mają uwarunkowania polityczne oraz polityka Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Niepewna sytuacja polityczna powinna umożliwiać inwestorom generowanie bardzo różnych stóp zwrotu w zależności, które obligacje rządowe posiadają, a których nie posiadają w portfelach.

W szczególności rozbieżności pomiędzy rentownościami obligacji niektórych państw członkowskich strefy euro powinny oferować potencjalne możliwości inwestorom skłonnym do elastycznego poruszania się pomiędzy obszarami, w których dostrzegają wartość lub nie dostrzegają wartości.

Dla porównania wyceny obligacji wysokodochodowych odzwierciedlają, w naszej ocenie, ich rzeczywistą wartość. To samo dotyczy także instrumentów dłużnych o ratingu inwestycyjnym.
Brexit: spojrzenie w przyszłość

Dnia 8 czerwca brytyjscy wyborcy pójdą do urn w przedterminowych wyborach, które zadecydują o poparciu dla Konserwatystów niezbędnym do umocnienia pozycji brytyjskiej premier Theresy May w negocjacjach warunków Brexitu.

Przewidujemy, że podczas negocjacji dotyczących Brexitu z resztą Europy pojawią się trudne pytania o sprawowanie władzy w Wielkiej Brytanii, szczególnie w kontekście ewentualnego parlamentarnego zatwierdzenia ostatecznego porozumienia, które jest spodziewane w perspektywie dwóch najbliższych lat.

Wynegocjowane porozumienie w sprawie Brexitu pomiędzy Wielką Brytanią i UE byłoby, według nas, w najlepszym interesie obydwu stron, ale brytyjskie obligacje skarbowe prawdopodobnie radziłyby sobie równie dobrze w przypadku „twardego Brexitu”, tj. utraty przez Wielką Brytanię wszelkich powiązań gospodarczych z UE.

Przy obecnych poziomach kursu funta szterlinga uważamy, że waluta jest niedowartościowana w stosunku do euro, a ponieważ wpływ na kurs waluty mają czynniki polityczne, trudno byłoby przewidzieć wahania w perspektywie najbliższych tygodni lub miesięcy — nie dostrzegamy obecnie zbyt wielu możliwości wśród europejskich walut.

Podsumowując, w obliczu kilku zbliżających się wydarzeń politycznych w Europie oraz prawdopodobieństwa pewnych wstrząsów wtórnych, postrzegamy rynek obligacji skarbowych ze strefy euro jako elastyczne źródło godnych uwagi możliwości.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swojej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.