Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Technologie na żądanie: znaczenie wszechobecnego połączenia z siecią

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski niemiecki hiszpański

Coraz silniejsza powszechna potrzeba, by mieć wszystko w zasięgu ręki, wydaje się być siłą napędową innowacji w takich obszarach jak technologie, finanse, a nawet przemysł. Matt Moberg, wiceprezes i zarządzający portfelami inwestycyjnymi z zespołu Franklin Equity Group, dostrzega w sektorze technologii ogólny trend związany z reagowaniem na zmieniające się potrzeby konsumentów i tłumaczy, dlaczego zapotrzebowanie na rozwiązania zapewniające stałe połączenie z siecią może w 2017 r. i w latach następnych wprowadzić technologię do segmentów związanych z obsługą klientów w większości branż.

Matt Moberg
Wiceprezes
Zarządzający portfelami inwestycyjnymi, analityk
Franklin Equity Group

Rozwój technologii na całym świecie przyspiesza od kilku lat w ogromnym tempie, zatem inwestorzy mogą patrzeć w przyszłość i pytać: „co dalej?” Sektor technologiczny rozkwita i uważamy, że transformacja w kierunku technologii dostępnych na żądanie w ciągu najbliższych lat jeszcze bardziej zintegruje rozwiązania technologiczne z naszym codziennym życiem.

Technologia to dziś termin o szerokim znaczeniu, którego coraz częściej używa się także w odniesieniu do sektorów poza informatyką. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wielu inwestorów preferowało sektory zawierające komponenty o charakterze cyklicznym takie jak finanse, przemysł oraz — do pewnego stopnia — energetyka. Te sektory wiodą prym na polu rozwoju innowacyjnych produktów i dostarczają na rynek unikalne technologie, a obserwowane przez nas postępy w obszarze usług i technologii dostępnych na żądanie to tylko przedsmak tego, czego można się jeszcze spodziewać.

Nasze ogólne założenia inwestycyjne przewidują inwestowanie w „dynamiczne technologie”, czyli takie, które są w stanie stymulować zmiany lub postęp. Zważywszy zatem, że innowacje są tam, gdzie generowany jest majątek, poszukujemy innowacji we wszystkich sektorach.

Uważamy, że analiza fundamentalna to przydatne narzędzie pozwalające identyfikować innowacyjne i rosnące spółki oferujące możliwości inwestycyjne niezależnie od zmian na rynkach. Wierzymy ponadto, że skuteczne inwestowanie w innowacje wymaga aktywnego zarządzania — ten aspekt rynku często nie jest właściwie rozumiany, a takie nieporozumienia mogą być przyczyną przeoczenia możliwości inwestycyjnych.

Siła napędowa zmian technologicznych

W tym roku nadal dobrze radzi sobie sektor informatyczny, co, według nas, jest w dużej mierze związane z entuzjastyczną reakcją szerokiego spektrum przedsiębiorstw na nowe technologie. Branże, które w przeszłości niechętnie przyjmowały nowe technologie w związku z brakiem odpowiednich testów dziś postrzegają nowości technologiczne jako możliwości związane z coraz większą ilością użytkowników stale połączonych z siecią.

Obserwujemy już pierwsze zmiany sygnalizujące, co jest możliwe w takich branżach jak transport czy usługi finansowe: specjalne aplikacje na smartfony powiadamiają o odjazdach pociągów z punktualnością co do minuty, planery podróży na bieżąco odczytują informacje o ruchu na drogach i korygują trasę w razie potrzeby, a mobilne platformy tradingowe umożliwiają składanie zleceń stop-loss. Przy coraz większym rozpowszechnieniu aplikacji mobilnych i rosnącej zależności od takich rozwiązań coraz popularniejsze stają się usługi dostępne na żądanie oparte na technologii przetwarzania w chmurze, sztucznej inteligencji i płatnościach elektronicznych.

Prężnie rozwijająca się ekonomia współpracy („sharing economy”) napędza popyt na aplikacje telefoniczne umożliwiające użytkownikom dzielenie się usługami takimi jak, na przykład, przejazdy taksówką. W sektorze sprzedaży detalicznej sprzedawcy, którzy w przeszłości prowadzili tradycyjne sklepy, z trudem rywalizują z konkurentami działającymi wyłącznie w Internecie, których ofertę konsumenci mają na wyciągnięcie ręki. W innych branżach testuje się wykorzystanie robotów do zadań dotychczas wykonywanych przez ludzi. Trwają testy pojazdów autonomicznych, a w sektorze usług finansowych „zrobotyzowani doradcy” pomagają klientom, wykorzystując metody inwestowania oparte na algorytmach.

Obserwujemy także innowacje w branży technologii medycznych, które mogłyby zastąpić alternatywne wyroby medyczne na tym dużym i rosnącym rynku. Przykładowo postępy w rozwoju elektronicznych rozwiązań związanych z ochroną zdrowia mogą zmienić sposób diagnozowania arytmii (zaburzeń rytmu serca). Duży monitor holterowski EKG, który stale monitoruje pracę serca, można zastąpić małym wodoodpornym plastrem przetwarzającym zarejestrowane dane.

Spojrzenie w przyszłość

Sztuczna inteligencja (SI) to kolejna potężna technologia, która, według nas, niesie za sobą atrakcyjny potencjał wzrostowy. Technologia SI umożliwia komputerom wykonywanie zadań, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji, takich jak analiza danych, rozpoznawanie mowy czy podejmowanie decyzji. Oprócz zwiększania bezpieczeństwa na drodze, SI znajduje zastosowanie, na przykład, w walce z nowotworami, w postaci wykorzystywanej przez lekarzy intuicyjnej metody przeszukiwania wyników badań nad nowotworami i wskazywania form leczenia dopasowanych do indywidualnych wymagań. Innowacje na polu sztucznej inteligencji to kolejny krok (po postępach w biotechnologii, technologii wyrobów medycznych i energetyce alternatywnej), który prawdopodobnie przybliży nas do jeszcze większej integracji rozwiązań technologicznych z naszym codziennym życiem.

Wreszcie liczymy także na to, że solidna dynamika fuzji i przejęć w sektorze technologii informatycznych, jaką obserwowaliśmy w 2016 r., utrzyma się także w 2017 r., gdy różne spółki mające spore zapasy wolnych środków pieniężnych będą wykorzystywać niskie stopy procentowe, by powiększać skalę i zakres działalności poprzez konsolidację. Uważamy, że spółki, które uczestniczą w konsolidacji, mogą przynosić zyski swoim inwestorom i spodziewamy się kontynuacji tego trendu.

Koncentrując nasze działania inwestycyjne na spółkach, które są lub stają się liderami w swoich branżach i są zarządzane przez kompetentnych menedżerów, dążymy do wykorzystania trendów długoterminowych w celu generowania wzrostu wartości kapitału niezależnie od zmienności rynkowej.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swojej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: Beyond Bulls & Bears.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Inwestycje w szybko rozwijające się branże, w tym w sektory technologii i ochrony zdrowia (które w przeszłości wyróżniały się sporą zmiennością) mogą wykazywać nasilone wahania cen (szczególnie w krótkiej perspektywie), w związku z błyskawicznymi procesami zmian i rozwoju produktów, a także zmianami regulacji rządowych dotyczących spółek bazujących na rozwoju naukowym lub technologicznym i procedurami przyznawania atestów i dopuszczeń dla nowych leków i urządzeń medycznych. Spółki o mniejszej kapitalizacji mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych, a perspektywy dalszego rozwoju takich spółek są mniej pewne niż w przypadku dużych, uznanych przedsiębiorstw.

Wskutek koncentracji portfela na wybranych krajach, regionach, branżach, sektorach czy typach inwestycji portfel może być narażony na wyższe ryzyko niekorzystnych wydarzeń dotyczących tych obszarów większego zaangażowania w porównaniu z portfelem utrzymującym ekspozycję na szersze spektrum krajów, regionów, branż, sektorów czy typów inwestycji.