Pośród byków i niedźwiedzi

O stałym dochodzie

Fed równoważy swój bilans

Wrześniowe posiedzenie Rezerwy Federalnej poświęcone polityce pieniężnej miało przebieg generalnie zgodny z oczekiwaniami; autorzy polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych pozostawili referencyjne krótkoterminowe stopy procentowe banku centralnego na dotychczasowych poziomach. Fed sprecyzował, kiedy zamierza zacząć zmniejszać swój pokaźny bilans i zaktualizował prognozy dotyczące gospodarki i stóp procentowych. Chris Molumphy, CIO z Franklin Templeton Fixed Income Group, uważa, że przekaz płynący z ostatniego posiedzenia Fedu nie powinien nadmiernie wstrząsnąć rynkami, a najbliższych podwyżek stóp procentowych można spodziewać się w grudniu.

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski niemiecki

Rezerwa Federalna (Fed) pozostawiła referencyjne stopy procentowe na dotychczasowych poziomach podczas wrześniowego posiedzenia, którego przebieg był zgodny z rynkowymi oczekiwaniami. Teraz na pierwszy plan wysuwają się pierwsze kroki Fedu w kierunku zmniejszenia wartego 4,5 bln USD bilansu, które mają zostać podjęte w październiku. Fed już wcześniej sygnalizował rozpoczęcie tego procesu, zatem komunikat także nie był zaskakujący.

Sądzimy, że najważniejszym czynnikiem, który będziemy musieli uważnie obserwować, będzie tempo zmniejszania bilansu. Według zapowiedzi Fedu proces będzie powolny: początkowo bilans ma się kurczyć o 10 mld USD miesięcznie. Potwierdzono także czerwcowe założenia dotyczące skali sprzedaży instrumentów: początkowo Fed ma zbywać papiery skarbowe o wartości 6 mld USD oraz papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych (MBS) o wartości 4 mld USD miesięcznie, a następnie powoli zwiększać skalę sprzedaży.

Generalnie mamy wrażenie, że takie tempo zmniejszania bilansu było już wcześniej odpowiednio sygnalizowane, zatem reakcja rynków na taki komunikat była całkiem dobra. Uważamy, że rynek powinien ze spokojem przyjąć działania Fedu zmierzające do redukcji bilansu.

Z punktu widzenia wskaźników fundamentalnych warunki ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych i na świecie wciąż są korzystne i generalnie dają podstawy do optymistycznych prognoz dla aktywów o wyższym ryzyku.

Łączenie kropek

Innym ważnym tematem jest przypominający łamigłówkę typu „połącz kropki” wykres punktowy, na którym przedstawione są prognozy Fedu dotyczące stóp procentowych. Fed wciąż utrzymuje kurs na zaostrzanie polityki i przewiduje jeszcze jedną podwyżkę stóp w tym roku i trzy podwyżki w roku następnym. Rynek zatem koncentruje się obecnie na grudniowym posiedzeniu Rezerwy Federalnej poświęconym polityce pieniężnej.

Przez dość długi czas rynki nie do końca wierzyły w zapowiedzi Fedu dotyczące podwyżek stóp procentowych. Rynek miał bardziej konserwatywne podejście do tempa podwyżek stóp niż to, które prezentuje bank centralny.

Fed obniżył długoterminową docelową stopę procentową z 3% do 2¾%. Bank centralny zasygnalizował, że w bieżącym cyklu nie musi podnosić stóp tak bardzo jak w poprzednich cyklach zaostrzania polityki pieniężnej czy też tak, jak zakładał jeszcze kilka lat temu. Mamy zatem pewne wskazówki co do kierunku, w jakim mogą pójść stopy procentowe w dłuższej perspektywie.

Należy pamiętać, że zapowiedzi Fedu to tylko prognozy, które mogą się zmienić w zależności od rzeczywistych danych.

Fed z kolei jednoznacznie stwierdził, że podejmuje decyzje na podstawie danych. Główną przyczyną niechęci Fedu do znaczącego podwyższania stóp jest zatem rozczarowująco niska inflacja.

Rynek przewiduje, że Fed będzie zaostrzał politykę pieniężną niezwykle wolno, a ja uważam, że można spodziewać się pewnych rozbieżności w stosunku do tempa prognozowanego przez Rezerwę Federalną.

Przejściowy wpływ na dane

W komunikacie Fedu wydanym po posiedzeniu wspomniano o tymczasowych czynnikach, które mogą stymulować inflację, a mianowicie o huraganach, jakie ostatnio uderzyły w Stany Zjednoczone.

Jako inwestorzy mamy świadomość istnienia wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na politykę pieniężną, ale staramy się wybiegać myślami poza bieżące krótkotrwałe problemy, które nie zmieniają fundamentalnej trajektorii gospodarki. Te czynniki mogą odbijać się na danych, ale ostatecznie nie determinują polityki pieniężnej.

Uważamy, że inflacja nie jest całkowicie stłumiona. Ostatecznie spodziewamy się stopniowego wzrostu inflacji opartego na solidnych fundamentach gospodarki. Oznaczałoby to, że Fed prawdopodobnie będzie dalej stopniowo podnosił stopy procentowe. Tempo tych podwyżek może być nieco słabsze niż zapowiada obecnie Rezerwa Federalna, ale jednocześnie rynek może wykazywać, według nas, zbyt konserwatywne nastawienie, zakładając, że stopy krótkoterminowe będą notowały zaledwie minimalny wzrost.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym materiale są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swojej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.