Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Bieg z przeszkodami Theresy May w kierunku Brexitu dopiero się rozpoczął: inwestycyjny punkt widzenia

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony włoski niemiecki

 Brytyjska premier Theresa May najwyraźniej poradziła sobie z pierwszą przeszkodą na drodze do „łagodnego Brexitu”. Jej gabinet początkowo poparł porozumienie wypracowane przez negocjatorów reprezentujących Wielką Brytanię i Unię Europejską, jednak później część członków gabinetu podała się do dymisji. David Zahn, szef zespołu Franklin Templeton ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie, ostrzega, że brytyjska premier wciąż ma przed sobą najtrudniejsze wyzwanie i uważa, że na drodze do Brexitu nadal jest wiele przeszkód, co ma głębokie implikacje dla inwestorów.

 

David Zahn, CFA, FRM
Szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie,
starszy wiceprezes,
Franklin Templeton Fixed Income Group

 

Brytyjski rząd generalnie zjednoczył się w poparciu dla porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) wypracowanego przez brytyjskich i unijnych negocjatorów.

Brytyjska premier Theresa May stoi jednak przed trudnym zadaniem przeprowadzenia porozumienia przez parlament. Spodziewamy się zatem niepewności oraz zmienności na brytyjskich i europejskich rynkach finansowych w perspektywie najbliższych miesięcy.

Opozycja wśród zwolenników premier May

Niektóre frakcje Partii Konserwatywnej, czyli macierzystego ugrupowania premier May, nie poparły porozumienia ze względu na postanowienia oznaczające dalsze członkostwo w unii celnej Unii Europejskiej.

Punktem spornym dla niektórych parlamentarzystów, w tym dla przedstawicieli północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistycznej, prawdopodobnie będzie także przewidywany status granicy Irlandii Północnej z Irlandią.

Ponieważ od Demokratycznej Partii Unionistycznej zależy większość premier May w Izbie Gmin, sprzeciw ze strony tego ugrupowania może stanowić pewien problem. Rząd może zostać zmuszony do poszukiwania poparcia wśród parlamentarzystów opozycyjnych.

Przedstawiciele obydwu stron politycznej barykady w Wielkiej Brytanii zapewniają, że chcą uszanować wynik referendum, zatem można się spodziewać poparcia niektórych laburzystów dla porozumienia.

Co przechyli szalę w stronę „twardego” lub „łagodnego” Brexitu?

Jeżeli May i jej koledzy nie zdołają zdobyć parlamentarnego poparcia dla wypracowanego układu, Wielkiej Brytanii pozostanie po prostu wyjście ze wspólnoty bez żadnego porozumienia. Rentowność brytyjskich papierów skarbowych poszybowałaby w górę, a kurs funta zanotowałby mocny spadek.

Z kolei zatwierdzenie porozumienia w sprawie Brexitu przez parlament oznaczałoby pewne wyjaśnienie sytuacji. Zgodnie z warunkami porozumienia, gdyby nie udało się zanotować dostatecznych postępów na drodze do zawarcia umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, Wielka Brytania pozostałaby w unii celnej UE do czasu podpisania tej umowy.

Taki scenariusz oznaczałby, według nas, pewną tymczasową ulgę dla rynków; rentowność papierów skarbowych prawdopodobnie by wzrosła, natomiast funt szterling mógłby zanotować odbicie.

Trudne pytania wciąż bez odpowiedzi

Parlamentarne zielone światło dla porozumienia w sprawie Brexitu nie oznaczałoby jednak definitywnego rozwiązania wszystkich problemów premier May, ale zepchnęłoby je zaledwie tymczasowo na dalszy plan.

Początkowo ludzie zaczęliby się koncentrować na możliwym rozwoju wydarzeń po upływie okresu przejściowego, a w szczególności na postępach negocjacji dotyczących wymiany handlowej. Znajdą się także tacy, w szczególności wśród najbardziej zagorzałych zwolenników Brexitu, których bardzo rozłoszczą wszelkie kompromisy zawarte w porozumieniu.

To niezadowolenie odbije się z kolei na wynikach kolejnych wyborów niezależnie od tego, kiedy zostaną przeprowadzone. W dłuższej perspektywie spodziewamy się zatem większej niepewności, jednak w najbliższej przyszłości możemy liczyć na pewną ulgę, co powinno być, według nas, korzystne dla rynków finansowych.

Jaka jest rola aktywnego zarządzania?

Przewidujemy, że umowa handlowa ostatecznie zostanie podpisana, jednak mamy świadomość, że nie wolno lekceważyć prawdopodobieństwa „twardego Brexitu”. W takich warunkach przypominamy, że warto aktywnie zarządzać portfelami instrumentów o stałym dochodzie.

Jest kilka scenariuszy, w których rentowność brytyjskich papierów skarbowych może w najbliższych miesiącach znacząco wzrosnąć, ale są też takie scenariusze, w których rentowność może pójść mocno w dół.

Inwestorzy będą musieli odpowiednio reagować na wiadomości napływające z Westminsteru i Brukseli. Wyłuskanie istotnych informacji z medialnego hałasu może okazać się niełatwe, jednak inwestorzy, którym się to uda, mogą liczyć na potencjalne możliwości dodania wartości do swoich portfeli.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Przedstawione komentarze, opinie i analizy wyrażają wyłącznie osobiste poglądy zarządzających, są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani zachęty do kupna, sprzedaży ani utrzymywania jakichkolwiek papierów wartościowych czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne wyłącznie na dzień publikacji, mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku czy inwestycji.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby się dowiedzieć, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

 

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej.