Pośród byków i niedźwiedzi

Perspektywy

Zmienność na rynkach: czy to efekt handlu wysokich częstotliwości?

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony włoski niemiecki hiszpański

Wprowadzenie: Stephen Dover, szef naszego zespołu ds. akcji, przygląda się czynnikom stymulującym wzrost w obszarze handlu wysokich częstotliwości i tłumaczy, dlaczego algorytmy, na których oparty jest trading, mogą wywoływać fale wzmożonej zmienności rynkowej, które z kolei mogą być źródłem możliwości dla inwestorów długoterminowych.

Stephen H. Dover, CFA
Szef zespołu ds. akcji
Franklin Templeton

Na przestrzeni ostatnich 10 lat swobodny dostęp do względnie taniej mocy obliczeniowej przyczynił się do wzrostu popularności algorytmów wykorzystywanych na potrzeby handlu wysokich częstotliwości (HFT, od ang. „high-frequency trading”). Algorytmy te przetwarzają nierzadko miliony danych na sekundę i samodzielnie realizują błyskawiczne transakcje, bez udziału lub nadzoru człowieka. Ten trend odmienił sposób realizacji i obsługi transakcji.

Choć zalety i wady algorytmów HFT mogą być dyskusyjne, wzrost ich wykorzystania bez wątpienia przyniósł transformację całego rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Handel wysokich częstotliwości odpowiada za mniej więcej połowę obrotów na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych w ujęciu rocznym od czasu globalnego kryzysu finansowego sprzed dekady. Ten potężny wzrost skłania niektórych komentatorów rynkowych do przypuszczeń, że HFT może stać się przyczyną kolejnego rynkowego załamania lub przynajmniej wzmożonej zmienności.

Czy handel wysokich częstotliwości odpowiada za wahania rynkowe?

Uważamy, że handel wysokich częstotliwości ma wpływ na załamania i odbicia rynkowe, który może być nasilony w przypadku akcji lub rynków o mniejszej płynności. Rynek akcji w Stanach Zjednoczonych reprezentowany przez indeks S&P 500 Liquidity Index notował w ostatnich latach większe wahania na każdego dolara obrotu niż w przeszłości. Ograniczona płynność rynku może przekładać się na większą zmienność, szczególnie, gdy podmioty zajmujące się handlem wysokich częstotliwości szybko wychodzą z inwestycji w spółkę lub wychodzą z rynku.

Wraz ze zmianami informacji i danych rynkowych pojawiają się przypadki asymetrycznego tradingu (tj. większej liczby transakcji kupna niż transakcji sprzedaży lub vice versa), co prowadzi do algorytmicznych wyprzedaży/zakupów, niezależnie od długoterminowych wskaźników fundamentalnych spółek.

W odróżnieniu od ludzi zajmujących się inwestycjami, takie algorytmy zwykle nie biorą pod uwagę długofalowych fundamentów spółek ani nie kierują się emocjami, zatem realizują transakcje, gdy zidentyfikują możliwości na podstawie uprzednio zaprogramowanych kryteriów. Algorytmy te zwykle realizują transakcje na podstawie oczekiwanej reakcji innych uczestników rynku na publikację informacji i danych.

Niektórzy komentatorzy rynkowi twierdzą, że ta niezdolność do przetwarzania bardziej złożonych informacji z zakresu analizy fundamentalnej może prowadzić do słabszych wyników algorytmów HFT w okresach niepewności, a to z kolei może być przyczyną zaskakująco dużych spadków płynności i tym samym większych spadków cen.

Implikacje dla inwestorów

Poważne korekty cen niemal wszystkich kategorii akcji, począwszy od papierów spółek technologicznych, a skończywszy na akcjach z sektorów tradycyjnie postrzeganych przez inwestorów jako bezpieczne, często są sygnałem zbliżającego się kresu wyprzedaży. Według naszych analiz takie szerokie i intensywne wyprzedaże zwykle sygnalizują zbliżające się odbicie od dna.

Niektóre spośród tych jednodniowych załamań rynkowych, takie jak to zanotowane w grudniu ubiegłego roku, mogą być wynikiem działalności nie inwestorów, ale algorytmów HFT zaprogramowanych do sprzedaży dużych i płynnych funduszy ETF, co często prowadzi do masowych i bezkrytycznych wyprzedaży, ponieważ wspomniane fundusze ETF często utrzymują ekspozycję na akcje z całego spektrum indeksu.

Sądzimy, że takie wydarzenia mogą zwiększać potencjał krótkoterminowych przesunięć rynkowych, ale mają ograniczony wpływ na fundamentalną wartość akcji. Długoterminowi inwestorzy działający na rynkach akcji mogą wykorzystać potencjalne okazje do kupna wyjątkowo tanich papierów spółek, gdy algorytmy HFT uruchamiają tryb „sprzedaj wszystko”.

Komentarze, opinie i analizy zawarte w niniejszym tekście są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią indywidualnych porad inwestycyjnych ani rekomendacji dotyczących inwestowania w jakiekolwiek papiery wartościowe czy stosowania jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę dużą zmienność warunków rynkowych i ekonomicznych, wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu publikacji niniejszego materiału i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu, rynku, branży, inwestycji czy strategii inwestycyjnej.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton Investments („FTI”). FTI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko. Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane przez podmioty powiązane z FTI i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

Komentarze ekspertów z Franklin Templeton Investments możesz otrzymywać bezpośrednio do swojej skrzynki e-mail. Subskrybuj nasz blog: „Beyond Bulls & Bears”.

Aby mieć szybki dostęp do krótkich bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

 

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach.