Pośród byków i niedźwiedzi

Trzy powody, by zainteresować się spółkami wypłacającymi coraz wyższą dywidendę
Perspektywy

Trzy powody, by zainteresować się spółkami wypłacającymi coraz wyższą dywidendę

„Jako długoterminowi inwestorzy interesujemy się przede wszystkim spółkami o rosnącej dywidendzie lub spółkami, które w przeszłości notowały znaczący lub zrównoważony wzrost dywidendy” — Nick Getaz i Matt Quinlan, Franklin Equity Group

Europejskie instrumenty o stałym dochodzie oferują wartość nawet przy ujemnej rentowności
Alternatywy

Europejskie instrumenty o stałym dochodzie oferują wartość nawet przy ujemnej rentowności

„Połączenie oczekiwanego obniżenia stóp przez EBC we wrześniu oraz korzystnego przebiegu krzywej dochodowości sprawia, według nas, że obligacje europejskie mogą być wciąż atrakcyjne w ujęciu globalnym” — John Beck, dyrektor ds. instrumentów o stałym dochodzie, Londyn, Franklin Templeton

Swobodny dryf: czy polityka pieniężna zerwała się z kotwicy?
O stałym dochodzie

Swobodny dryf: czy polityka pieniężna zerwała się z kotwicy?

W obliczu niedawnego obniżenia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Sonal Desai, CIO w naszym zespole ds. instrumentów o stałym dochodzie, przygląda się zmianom w sposobie myślenia amerykańskiego banku centralnego oraz ryzyku nadmiernego zbliżenia się stóp procentowych do poziomu zerowego. Autorka uważa, że ryzyko deflacji jest wyolbrzymione, a poluzowana polityka pieniężna doprowadzi do większych dysproporcji na rynkach finansowych.

Eskalacja napięć handlowych: co dalej?
Multi-Asset

Eskalacja napięć handlowych: co dalej?

Zmienność rynkowa nasila się wraz z napięciami w stosunkach handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz ostatnią aktywnością banków centralnych, która jest źródłem kolejnych pytań, a nie odpowiedzi. Sytuacja budzi niepokój wielu inwestorów. Ed Perks, CIO w zespole Franklin Templeton Multi-Asset Solutions, oraz Gene Podkaminer kierujący zespołem ds. strategii analiz aktywów mieszanych przedstawiają aktualny punkt widzenia zespołu na kierunek, w jakim zmierza światowa gospodarka oraz sposób, w jaki inwestorzy powinni dziś podchodzić do ryzyka. Autorzy uważają, że utrzymująca się niepewność wymaga ostrożnego i elastycznego podejścia.