Pośród byków i niedźwiedzi

Kapitał

Co napędza zmienność na rynku ropy?

Fred Fromm z zespołu Franklin Equity Group tłumaczy, dlaczego ostatnie wstrząsy na rynku ropy po stronie popytu i podaży są w istocie bezprecedensowe, a ich konsekwencją są ceny ropy, które są ekonomicznie nieuzasadnione dla niemal wszystkich uczestników rynku.

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony francuski włoski niemiecki hiszpański

Podczas piątkowego spotkania grupy OPEC+ Rosja odmówiła ograniczenia podaży, które miałoby zniwelować wpływ osłabienia popytu wskutek rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.1 W odpowiedzi na tę decyzję w weekend Arabia Saudyjska obniżyła swoje ceny eksportowe, co w istocie oznacza wypowiedzenie wojny cenowej na światowych rynkach ropy. Krok ten ma na celu zmuszenie Rosji do powrotu do stołu negocjacyjnego i zmniejszenia podaży surowca.

Uważamy, że jednoczesne wstrząsy po stronie popytu (związane z epidemią koronawirusa) i podaży (wynikające z obniżenia cen) są w istocie bezprecedensowe i trudno znaleźć na przestrzeni ostatnich 30 lat sytuację, która mogłaby stanowić punkt odniesienia.

Perspektywy

Obecne ceny ropy są, w naszej ocenie, ekonomicznie nieuzasadnione dla niemal wszystkich uczestników rynku. Choć producenci generujący wyższe koszty, tacy jak przedsiębiorstwa eksploatujące złoża łupkowe w Stanach Zjednoczonych, ewidentnie nie są w stanie osiągać zysków przy tych poziomach cen, sądzimy, że te warunki cenowe prawdopodobnie będą źródłem wyzwań nawet dla tańszych producentów takich jak Rosja. Arabia Saudyjska wprawdzie ma bardzo niskie koszty produkcji, ale jednocześnie ma duże potrzeby związane z krajowymi wydatkami, które w dłuższej perspektywie prawdopodobnie także będą wymagały wyższych cen ropy.

Pomimo tego wciąż dostrzegamy przestrzeń do utrzymania zaniżonych cen w najbliższej przyszłości lub nawet przez resztę 2020 r. Ceny ropy dość często nie dorównują poziomom uzasadnionym rynkowymi czynnikami fundamentalnymi lub je przewyższają, a powrót na normalne poziomy może wymagać czasu.

W dłuższej perspektywie rynki energetyczne zwykle samoczynnie przeprowadzają korekty poprzez ograniczenie podaży w celu przywrócenia rynkowej równowagi; przy obecnych cenach spodziewamy się znaczącego spadku podaży, gdy wykonywanie kolejnych odwiertów będzie przesuwane na później lub wstrzymywane, w szczególności przez mniejszych producentów i przedsiębiorstwa o słabszych bilansach. Wprawdzie może to być korzystne dla rynków ropy w dłuższej perspektywie, ale w najbliższej przyszłości może być źródłem trudności i będzie mieć wpływ na różne branże zarówno w sektorze energetyki, jak i poza nim.

Niezmiennie wierzymy w wysokiej jakości producentów i zintegrowane koncerny naftowe. Takie przedsiębiorstwa nie tylko powinny być w stanie przetrwać okres niższych cen, podobny do tych, z jakimi mieliśmy do czynienia pod koniec 2015 r. i na początku 2016 r., ale prawdopodobnie będą także zdolne do odpowiedniego przygotowania swojej działalności na nieuchronne odbicie na rynkach. Sądzimy jednak, że proces będzie wymagał czasu i będziemy musieli poczekać, aż rynek przetrawi konsekwencje wielu różnych czynników zaniżających ceny.

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny akcji podlegają wahaniom (często nagłym i gwałtownym) wywoływanym przez czynniki dotyczące poszczególnych spółek, branż czy sektorów lub ogólne warunki panujące na rynkach. Inwestowanie w fundusz koncentrujący się na sektorze surowcowym wiąże się ze szczególnym ryzykiem, związanym z takimi czynnikami, jak większa podatność na niekorzystne trendy ekonomiczne i zmiany regulacji mających wpływ na ten sektor. Kursy akcji wzrostowych mogą notować nagłe spadki, gdy spółki nie realizują prognoz zysków lub przychodów; ceny tych akcji mogą być bardziej zmienne w porównaniu z innymi papierami wartościowymi, szczególnie w krótkiej perspektywie czasowej. Inwestycje w mniejsze spółki mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych, a perspektywy dalszego rozwoju takich spółek są mniej pewne niż w przypadku dużych, uznanych przedsiębiorstw. Ponadto, inwestycje w takie spółki mogą charakteryzować się większą zmiennością, w szczególności w krótkiej perspektywie. Z inwestowaniem w papiery spółek zagranicznych związane jest szczególne ryzyko, m.in. ryzyko wahań kursów walut i ryzyko niestabilnej sytuacji politycznej.

_______________________________________

1.OPEC+ to porozumienie producentów ropy naftowej, w tym członków Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, jak i państw, które nie należą do tej organizacji.