Pośród byków i niedźwiedzi

Kapitał

Długofalowe spojrzenie na innowacje

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski chiński uproszczony francuski włoski niemiecki hiszpański

Matt Moberg z Franklin Equity Group radzi, by wybiegać myślami poza tymczasowe rynkowe niepokoje i skoncentrować się na pięciu związanych z technologiami tematach, które prawdopodobnie zrewolucjonizują tradycyjne praktyki biznesowe w ciągu najbliższej dekady.

 

Matt Moberg

Starszy wiceprezes, zarządzający portfelami inwestycyjnymi

Franklin Equity Group

Rynki nie znoszą niepewności. W pierwszym kwartale 2020 r. rynki światowe musiały przetrawić dwa wstrząsy: pandemię koronawirusa COVID-19 oraz nagły spadek cen ropy naftowej o ponad 50%. Jak można się domyślać, rynki akcji niezbyt dobrze przyjęły te dwie niespodzianki.

Jeżeli chodzi o pozostałe miesiące 2020 r., kolejne problemy, z jakimi, według nas, będą teraz zmagać się rynki akcji, to czas trwania i skala pandemii koronawirusa oraz jej wpływ na gospodarkę światową, podaż i popyt na rynku ropy oraz reakcja władz na te wydarzenia.

Nagłe wstrząsy, gwałtowne spadki i nieoczekiwane wydarzenia rynkowe wywołują niepokój i nerwowość, ale jednocześnie są całkowicie normalnymi zjawiskami. W mojej inwestorskiej karierze dwukrotnie miałem okazję obserwować tego typu warunki: w latach 1999-2000 i w latach 2007-2008. Gdy spadki są dostatecznie duże i gwałtowne, zyskują własną nazwę, np. „bańka dot-comów” czy „globalny kryzys finansowy” w przypadku wspomnianych przed chwilą wydarzeń.

Każde z takich wydarzeń z definicji musi być nagłe, niepewne i bezprecedensowe, czyli „nie obserwowane ani nie doświadczane nigdy wcześniej”. Przykładowo, zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. było pod wieloma względami zaskakujące, jednak było także dobrze przeanalizowane, a poza tym zaskakujące rezultaty wyborów prezydenckich niewątpliwie zdarzały się już w amerykańskiej historii. Podwójny wstrząs wywołany przez pandemię koronawirusa COVID-19 i nagły spadek cen ropy jest natomiast bezprecedensowy.

Jedną z licznych cech, jakie wyróżniają człowieka w królestwie zwierząt, jest nasza zdolność do tworzenia sieci znacznie większych niż my sami, takich jak, na przykład, narody, religie, rządy czy światowa gospodarka. Światowa gospodarka chce znów zacząć działać. Pracownicy chcą znów zacząć działać. Rządy chcą znów zacząć działać. Mamy zatem podstawy, by zakładać, że wszyscy znów zaczniemy działać.

Wprawdzie można argumentować, że obecny kryzys jest bezprecedensowy, ale wstrząsy na rynkach akcji i w gospodarce światowej są całkowicie normalnym zjawiskiem. Zarządzając naszymi portfelami, inwestujemy w innowacje od ponad 50 lat, a stosowany przez nas proces inwestycyjny pomaga nam uwolnić się od strachu, paniki i indywidualnych preferencji oraz podejmować słuszne decyzje w czasach kryzysu. Proces ten jest owocem zarządzania pieniędzmi na przestrzeni wielu różnych bezprecedensowych wydarzeń w przeszłości i postrzegania każdego kryzysu jako szansy na doskonalenie i wyciągnięcie wniosków. W tym okresie oczywiście również pozostaliśmy wierni naszemu procesowi inwestycyjnemu i postępujemy według uprzednio ustalonych reguł.

Jak dobrze wiedzą osoby interesujące się naszą filozofią inwestycyjną, w tym okresie przyspieszenia inwestycji wyodrębniliśmy pięć najważniejszych tematów; są to: rozwiązania rewolucjonizujące handel, odkrycia na polu genomiki, inteligentne maszyny, nowe technologie w finansach i wzrost objętości przetwarzanych danych.

Uważamy, że każdy z tych tematów odegra istotną rolę podczas tego kryzysu.

Globalny handel w sieci: Już odnotowaliśmy spory wzrost zakupów w sieci — konsumenci unikają kontaktu fizycznego z innymi, na który są narażeni w tradycyjnych sklepach.

Przełomowe innowacje w genetyce: Genetyczne analizy koronawirusa COVID-19 mają na celu stworzenie szczepionki dla całej populacji.

Inteligentne maszyny: Automatyka umożliwi produkcję i dostawy towarów przy minimalnym kontakcie pomiędzy ludźmi.

Nowe technologie w finansach: Operatorzy płatności elektronicznych będą nadal eliminować problemy związane z tradycyjnymi płatnościami i pozwalać nam ograniczać kontakt fizyczny przy realizacji płatności.

Gwałtowny wzrost ilości danych: Stabilność i szybkość transmisji danych pomaga przedsiębiorstwom utrzymać ciągłość działania dzięki wideokonferencjom i zdalnej współpracy, natomiast spędzający czas w domach konsumenci korzystają z najwyższej jakości rozrywki, mediów społecznościowych i gier wideo.

Inwestujemy w innowacje. Jesteśmy optymistami. Żyjemy w czasach coraz szybszych zmian ekonomicznych stymulowanych coraz bardziej dynamicznymi innowacjami. Wierzymy w nasz rząd i państwowe instytucje oraz w zbiorową zdolność do przezwyciężenia tego kryzysu. Takich narzędzi, jakie dziś mamy do dyspozycji w walce z pandemią, nie mieliśmy nigdy wcześniej w naszej historii. Wreszcie w przeszłości często przekonywaliśmy się, że inwestycje przeciwko ludzkiej pomysłowości przynoszą słabe rezultaty. Będziemy bronić naszej tezy, że wyjdziemy z tego procesu silniejsi i lepiej przygotowani na przyszłość.

Rozumiemy, że to czas pełen obaw i niepokojów. Cały nasz zespół życzy Wam i Waszym rodzinom, abyście byli zdrowi i bezpieczni w tych bezprecedensowych okolicznościach.

Dowiedz się więcej z wiadomości przesyłanych przez Franklin Templeton bezpośrednio na Twój adres e-mail i subskrybuj blog Beyond Bulls & Bears.

Aby mieć szybki dostęp do bieżących informacji inwestycyjnych, znajdź nas na Twitterze (@FTI_Global) i portalu LinkedIn.

Informacja natury prawnej

 Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Spółki i analizy przypadków przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie ilustracyjny, a przedstawione inwestycje mogą, lecz nie muszą być aktualnie częścią jakiegokolwiek portfela zarządzanego przez Franklin Templeton Investments. Opinie są przedstawione wyłącznie w celu zilustrowania sposobu, w jaki analizowane są papiery wartościowe. Przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji ani indywidualnych porad inwestycyjnych dotyczących jakichkolwiek papierów wartościowych, strategii lub produktów inwestycyjnych ani nie odzwierciedlają planów ani zamiarów dotyczących jakiegokolwiek portfela zarządzanego przez Franklin Templeton. Przedstawiony opis nie stanowi kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących branży, danego rodzaju papieru wartościowych czy inwestycji i nie powinien być traktowany jako rekomendacja inwestycyjna. Celem przedstawionych informacji jest prezentacja procesu selekcji i analiz aktywów. Przedstawione fakty zaczerpnięto ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jednak nie zostały poddane niezależnej weryfikacji pod kątem kompletności czy dokładności. Opinie te nie powinny być zatem traktowane w kategoriach doradztwa inwestycyjnego lub oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych. Wyniki historyczne nie wskazują ani nie gwarantują wyników przyszłych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton Investments, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

 

Jakie jest ryzyko?
Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Inwestycje w szybko rozwijające się branże, w tym w sektory technologii i ochrony zdrowia (które w przeszłości wyróżniały się sporą zmiennością) mogą wykazywać nasilone wahania cen (szczególnie w krótkiej perspektywie), w związku z błyskawicznymi procesami zmian i rozwoju produktów, a także zmianami regulacji rządowych dotyczących spółek bazujących na rozwoju naukowym lub technologicznym i procedurami przyznawania atestów i dopuszczeń dla nowych leków i urządzeń medycznych. Inwestycje w małe i średnie spółki mogą być szczególnie wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych, a perspektywy dalszego rozwoju takich spółek są mniej pewne niż w przypadku dużych, uznanych przedsiębiorstw. Aktywnie zarządzane strategie mogą generować straty, jeżeli założenia przyjęte przez zarządzających na temat rynków, stóp procentowych czy też atrakcyjności, wartości względnej, płynności lub potencjału danej inwestycji w portfelu okażą się niesłuszne. Nie ma żadnej gwarancji, że techniki lub decyzje inwestycyjne zarządzających przyniosą oczekiwane rezultaty.