Pośród byków i niedźwiedzi

O stałym dochodzie

Moim zdaniem: Przyjdą, gdy otworzymy

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski włoski niemiecki hiszpański

Kiedy światowa gospodarka powróci do względnej normalności po wstrząsie wywołanym przez pandemię koronawirusa COVID-19? Sonal Desai, CIO z zespołu Franklin Templeton Fixed Income, przygląda się najważniejszym wskaźnikom dynamiki gospodarczej w schyłkowej fazie pandemii i przedstawia dane ilustrujące niedawne zmiany w zachowaniach konsumentów w Stanach Zjednoczonych sygnalizujące, że ludzie są już gotowi wrócić do normalnego życia.

Sonal Desai

CIO, Franklin Templeton Fixed Income

 

W myślach i w sercu mam dziś przede wszystkim ból, jaki nasz kraj odczuwa w tych dniach, a także ból, jaki nasze afroamerykańskie społeczności oraz nasi koledzy i przyjaciele Afroamerykanie już zbyt długo muszą znosić. Nadszedł czas, abyśmy wszyscy głęboko przemyśleli pracę, jaką należy wykonać, by skierować nasz kraj na lepszy kurs, rozpoczynając od wszystkich spraw, na które mamy bezpośredni wpływ — w naszych miejscach pracy i w codziennym życiu. 

Kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19, który prawdopodobnie jest najgorszym kryzysem na przestrzeni ostatnich 100 lat, uderzył z nieproporcjonalnie dużą siłą w najbardziej wrażliwe warstwy społeczne, pogłębiając nierówności i trudności ekonomiczne, które są jedną z przyczyn ostatnich protestów i niepokojów społecznych. Obecnie zbliżamy się do kluczowego punktu zwrotnego kryzysu gospodarczego. Do końca jednego z najgorszych kwartałów w ekonomicznej historii Stanów Zjednoczonych zostały jeszcze ponad trzy tygodnie, a na pierwsze szacunkowe wskaźniki spowolnienia publikowane przez amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych będziemy musieli poczekać do końca lipca. Obecnie przewidujemy, że dekoniunktura może okazać się jeszcze poważniejsza niż poprzednio prognozowany przez nas spadek produktu krajowego brutto bliski -30% w drugim kwartale (więcej na ten temat można znaleźć w naszych prognozach makroekonomicznych dla rynku amerykańskiego pt. „Naginanie krzywej wzrostu gospodarczego” z kwietnia 2020 r.).

Niektóre sektory amerykańskiej gospodarki powoli są już jednak otwierane. Poszczególne stany znoszą obostrzenia w bardzo różnym tempie. Władze Georgii otworzyły salony fryzjerskie, siłownie, restauracje i teatry już pod koniec kwietnia, zachowując reguły dystansu społecznego i inne środki bezpieczeństwa. Teksas zdecydował się na podobne kroki na początku maja. Inne stany, takie jak Nowy Jork, New Jersey czy niektóre regiony Kalifornii, wciąż są w dużej mierze zamknięte i znacznie wolniej łagodzą obostrzenia.

Zielone światło dla ponownego otwarcia przedsiębiorstw to niezbędny, ale nie wystarczający warunek ożywienia gospodarki. Kluczową kwestią od początku jest gotowość konsumentów do powrotu do restauracji, centrów handlowych i biur po złagodzeniu restrykcji, która zadecyduje o tym, jak szybko (a w niektórych przypadkach czy w ogóle) przedsiębiorstwa odzyskają dawną rentowność i jak szybko pracownicy odzyskają swoje miejsca pracy. Wszelkie prognozy ożywienia gospodarczego oparte są na założeniach dotyczących ewentualnych zmian powszechnych zachowań i ich skali. Czy będziemy gotowi wsiąść do samolotu pełnego pasażerów? Czy pójdziemy do restauracji, w której połowa stolików będzie zajęta? A gdy obłożenie stolików sięgnie trzech czwartych?

Aby zyskać pewien obraz kształtu ożywienia, zespół Franklin Templeton ds. instrumentów o stałym dochodzie opracował wskaźnik bieżącej dynamiki High-Frequency Activity Tracker, wykorzystując dane Google dotyczące mobilności i dane Homebase, które zaczynają sygnalizować kilka interesujących zjawisk:

  • Ludzie zaczynają więcej kupować — w tradycyjny sposób.
    • Czas, jaki ludzie spędzają na zakupach w sklepach spożywczych i aptekach, znacząco się wydłużył w ciągu ostatnich czterech tygodni, a w takich stanach jak Ohio, Waszyngton, Teksas, Georgia czy Illinois wrócił (lub prawie wrócił) do normalnych poziomów. Nawet w takich stanach jak Pensylwania, Nowy Jork i New Jersey, gdzie zakupy wciąż trwają o 10% krócej w porównaniu z poziomem bazowym, ostatnie cztery tygodnie przyniosły znaczącą poprawę (sytuacja nieco się pogorszyła w niektórych stanach przez dwa ostatnie tygodnie, prawdopodobnie pod wpływem ostatniej fali niepokojów społecznych).
    • Znacznie bardziej zróżnicowana jest sytuacja w handlu detalicznym i rekreacji w poszczególnych stanach. W Nowym Jorku i New Jersey dynamika wciąż jest 40% poniżej normy, co wprawdzie oznacza poprawę w porównaniu z -50% sprzed czterech tygodni, ale nadal jest niezwykle słabym wynikiem. Ohio, Teksas i Georgia już powróciły do poziomów ok. 10-15% poniżej normy.

Dane Google dotyczące mobilności: sklepy spożywcze i apteki — długość wizyty w porównaniu z poziomem bazowym (poziom bazowy = 0)

Dane Google dotyczące mobilności: handel detaliczny i rekreacja — długość wizyty w porównaniu z poziomem bazowym (poziom bazowy = 0)

Źródło: Franklin Templeton Fixed Income Research, dane Google dotyczące mobilności. Dane na dzień 2 czerwca 2020 r. Poziom bazowy to wartość mediany za okres pięciu tygodni od 3 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r. Przedział maks.–min. dotyczy okresu pomiędzy 15 marca a najświeższymi dostępnymi danymi.

  • Transport wraca do życia. Obłożenie środków transportu znacząco wzrosło w porównaniu z niskimi poziomami notowanymi w okresie największych obostrzeń w całym kraju, a istotną poprawę odnotowano w takich stanach jak Ohio, Teksas czy Georgia. Spadki w ciągu ostatnich dwóch tygodni (poza Teksasem i Florydą) są prawdopodobnie konsekwencją długiego weekendu związanego z obchodami Memorial Day pod koniec maja i nie muszą mieć związku z koronawirusem COVID-19. Nowy Jork i New Jersey wciąż są 50% poniżej normy pomimo pewnej poprawy, a Waszyngton, Kalifornia i Floryda również pozostają w tyle.

Dane Google dotyczące mobilności: stacje transportu — długość wizyty w porównaniu z poziomem bazowym (poziom bazowy = 0)

 

Źródło: Franklin Templeton Fixed Income Research, dane Google dotyczące mobilności. Dane na dzień 2 czerwca 2020 r. Poziom bazowy to wartość mediany za okres pięciu tygodni od 3 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r. Przedział maks.–min. dotyczy okresu pomiędzy 15 marca a najświeższymi dostępnymi danymi.

  • Ludzie zaczynają wracać do swoich miejsc pracy. W tym obszarze poprawa sytuacji jest nieco bardziej ograniczona, a większość stanów jest wciąż 35-45% poniżej poziomu bazowego, a Nowy Jork i New Jersey nadal notują spadek przewyższający 45%. Spadek w Stanach Zjednoczonych ogółem sięga ok. 40% w stosunku do poziomu bazowego, co oznacza poprawę o 10 punktów procentowych w porównaniu z najniższymi poziomami. Niemniej jednak, podobnie jak w przypadku transportu, spadek na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni był prawdopodobnie efektem długiego weekendu pod koniec maja.

Dane Google dotyczące mobilności: miejsca pracy — czas przebywania w miejscu pracy w porównaniu z poziomem bazowym (poziom bazowy = 0)

 

Źródło: Franklin Templeton Fixed Income Research, dane Google dotyczące mobilności. Dane na dzień 2 czerwca 2020 r. Poziom bazowy to wartość mediany za okres pięciu tygodni od 3 stycznia 2020 r. do 6 lutego 2020 r. Przedział maks.–min. dotyczy okresu pomiędzy 15 marca a najświeższymi dostępnymi danymi.

  • Zaczynamy znów jeść w restauracjach. Cztery tygodnie temu większość restauracji w całym kraju była zamknięta dla klientów, a liczba rezerwacji w systemie OpenTable spadła o 100% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Najlepiej pod tym względem wyglądała sytuacja w Teksasie, ale nawet tam liczba rezerwacji spadła o 85% w stosunku do roku ubiegłego. Najnowsze dane (z 1 czerwca) rysują znacznie bardziej optymistyczny obraz sytuacji: rezerwacji jest o „zaledwie” 55-65% mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym w Oklahomie, Teksasie, Alabamie, Karolinie Południowej, Arizonie, Kansas i Indianie, o 70-80% mniej w Kentucky, Utah, Kolorado, Oregonie, Tennessee i Nowym Meksyku oraz o zaledwie 10% mniej w Rhode Island; spadek bliski 100% wciąż utrzymuje się w Nowym Jorku, Waszyngtonie, D.C., Michigan i Illinois, a spadek o 90% notowany jest w Kalifornii.

 

 

Źródło: Franklin Templeton Fixed Income Research, OpenTable. Dane na dzień 1 czerwca 2020 r. Zmiany procentowe rok do roku na podstawie siedmiodniowej średniej kroczącej.

  • Pracownicy otrzymujący wynagrodzenie godzinowe zaczynają odczuwać poprawę. Według danych Homebase zatrudnienie wśród pracowników otrzymujących wynagrodzenie obliczane według stawek godzinowych znacząco wzrosło na Florydzie i w Ohio, a w pewnym stopniu także w Teksasie i Georgii. Mniej optymistyczny jest fakt, że w większości stanów (z wyjątkiem Ohio) odnotowano niewielką lub zerową poprawę na przestrzeni kilku ostatnich tygodni.

Dane Google dotyczące mobilności: zatrudnienie wśród pracowników otrzymujących wynagrodzenie godzinowe w porównaniu z poziomem bazowym (poziom bazowy = 0)

 

Źródło: Franklin Templeton Fixed Income Research, Homebase. Dane na dzień 29 maja 2020 r. Poziom bazowy to wartość mediany za okres czterech tygodni od 4 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. Przedział maks.–min. dotyczy okresu pomiędzy 15 marca a najświeższymi dostępnymi danymi.

Ogólnie rzecz biorąc, przedstawione dane uważam za optymistyczne. Nie możemy oczywiście założyć, że stanowią one początek nowego trendu. Sytuacja będzie się zmieniać, a wiele będzie zależeć od tego, czy wskaźniki zakażeń będą maleć, czy też dojdzie do drugiej fali pandemii, a także od obostrzeń, jakie władze poszczególnych stanów nałożą na różne obszary działalności gospodarczej oraz tempa ich łagodzenia. Wszystkie te czynniki będą miały bezpośredni wpływ nie tylko na logistykę w biznesie, ale także na kształtowanie nastawienia i zachowań obywateli. Konieczne będzie uważne monitorowanie sytuacji na podstawie szerszego zakresu danych.

Tymczasem jednak dane sygnalizują, że ludzi są skłonni powrócić do normalnego życia; chcą utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa, ale jeżeli poczują, że te środki są odpowiednie, nie będą dłużej trząść się ze strachu w ukryciu. To z kolei może nadać ożywieniu tak potrzebną dynamikę w okresie letnim i na początku jesieni, przed budzącą strach drugą falą zakażeń w październiku i listopadzie. Władze zyskają chwilę spokoju i nieco więcej przestrzeni do porównania efektów różnych strategii realizowanych w poszczególnych stanach Stanów Zjednoczonych i innych krajach na całym świecie, co pozwoli ustalić, czy na ewentualny ponowny wzrost liczby zakażeń można i należy reagować kolejnymi, bardziej ukierunkowanymi działaniami.

Optymistyczny przekaz, jaki odczytujemy z dotychczas opublikowanych danych, jest następujący: jeśli otworzymy rynki, konsumenci też się na nich pojawią.

Jeżeli wykażemy się odwagą i siłą, by odpowiednio rozwiązać fundamentalne przyczyny obecnych niepokojów społecznych, późniejszy proces naprawczy może być umacniany przez solidne ożywienie dynamiki gospodarczej i wzrost standardów życia obywateli.

 

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół. Aktywnie zarządzane strategie mogą generować straty, jeżeli założenia przyjęte przez zarządzających na temat rynków, stóp procentowych czy też atrakcyjności, wartości względnej, płynności lub potencjału danej inwestycji w portfelu okażą się niesłuszne. Nie ma żadnej gwarancji, że techniki lub decyzje inwestycyjne zarządzających przyniosą oczekiwane rezultaty.