Pośród byków i niedźwiedzi

O stałym dochodzie

Porozumienie w sprawie Brexitu wreszcie zawarte w ostatnich dniach 2020 roku

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski holenderski francuski hiszpański

Wielka Brytania i Unia Europejska wreszcie doprowadziły Brexit do końca, podpisując porozumienie w ostatnich dniach 2020 roku. Warunki porozumienia może nie są idealne dla obydwu stron, ale David Zahn, szef naszego zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie, uważa, że rynki dobrze przyjęły wyeliminowanie tego poważnego źródła niepewności.

 

David Zahn, CFA, FRM
Szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie
Franklin Templeton Fixed Income

 

Po czterech latach od referendum, w którym Brytyjczycy zadecydowali o opuszczeniu Unii Europejskiej (UE), wreszcie podpisano porozumienie w sprawie Brexitu rozstrzygające ostatnie sporne kwestie dotyczące handlu i innych obszarów relacji pomiędzy obydwiema stronami. Umowa definiuje reguły nowych stosunków pomiędzy Wielką Brytanią a UE w takich obszarach, jak dostęp do łowisk czy graniczny ruch osobowy i towarowy.

Ponieważ porozumienie zawarto w wigilię Bożego Narodzenia, brytyjski premier Boris Johnson przedstawił je jako prezent gwiazdkowy dla swojego kraju. Umowa nie jest idealna, ale niewątpliwie jest rozsądna i eliminuje ryzyko wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty bez uregulowanego obrotu towarami. Pewne niuanse i zagadnienia wciąż wymagają dalszych negocjacji, ale najważniejsza kwestia związana z handlem, czyli dostęp państw członkowskich UE do brytyjskich łowisk, została pomyślnie rozwiązana.

Rybołówstwo nie ma zbyt dużego wkładu w produkt krajowy brutto (PKB), ale ma charakter symboliczny i stało się kwestią o znaczeniu politycznym. Nowe porozumienie przewiduje trwający pięć i pół roku okres przejściowy, w którym 25% unijnych praw do połowu na brytyjskich wodach będzie przeniesionych na flotę Wielkiej Brytanii; po upływie tego okresu, kwoty będą ustalane w drodze corocznych rozmów.

Choć prawa do korzystania z łowisk wciąż będą przedmiotem negocjacji, rynki finansowe dobrze zareagowały na wiadomość o osiągnięciu porozumienia; funt brytyjski umocnił się, a rynek akcji w Wielkiej Brytanii zanotował odbicie, dzięki uspokojeniu niepewności. To także dobra wiadomość dla brytyjskiego rynku korporacyjnych instrumentów dłużnych, ponieważ eliminuje czynnik destabilizujący sytuację na tym rynku. Wyprzedaż brytyjskich obligacji skarbowych nie była tak intensywna, jak można było oczekiwać, jednak jest to związane z oczekiwaniami, że wzrost będzie obniżony przez pewien czas w następstwie pandemii koronawirusa COVID-19.

Należy zaznaczyć, że zawarte porozumienie dotyczy wyłącznie towarów, a nie usług. W przypadku usług przeprowadzany będzie test równoważności; każda ze stron będzie indywidualnie sprawdzać, czy regulacje obowiązujące w jurysdykcji kontrahenta dorównują jej standardom. W tym obszarze wciąż jest zatem przestrzeń do pewnych zmian.

Umowa w sprawie Brexitu jest najbardziej znacząca, ale Wielka Brytania zawarła także imponującą liczbę porozumień handlowych z pojedynczymi krajami, a w ciągu najbliższych miesięcy prawdopodobnie podpisane zostaną kolejne umowy. W przyszłości Wielka Brytania może przyglądać się innym obszarom, w których będzie odchodzić od Europy.

Niezależnie od powyższego, są inne źródła niepokoju, które mają niekorzystny wpływ na krótkoterminowe prognozy rynkowe, a jednym z nich jest pandemia. COVID-19 uderzył w brytyjską gospodarkę najmocniej spośród wszystkich gospodarek z grupy G10 — brytyjski PKB skurczył się w drugim kwartale 2020 r. o 20%. Liczba przypadków zakażenia koronawirusem rośnie pomimo pojawienia się szczepionki, zatem lockdownu nie mamy jeszcze za sobą. Kolejne obostrzenia dodatkowo ograniczą brytyjski produkt gospodarczy w najbliższej przyszłości

Saga Brexitu dobiega zatem końca, jednak Wielka Brytania wciąż musi mierzyć się z szeregiem problemów krajowych (takich jak obawy związane z Irlandią Północną i Szkocją) i nadal pracuje nad umocnieniem fundamentów swojej gospodarki.

 

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji (lub w niektórych przypadkach w innym wskazanym dniu) i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton Investments, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej.