Pośród byków i niedźwiedzi

Alternatywy

Europejskie instrumenty o stałym dochodzie w 2021 r.: koncentracja na ożywieniu

Mamy już nowy rok kalendarzowy, jednak wiele spośród czynników, które wywoływały niepewność w 2020 r., wciąż się utrzymuje, na czele z pandemią koronawirusa COVID-19. David Zahn, szef naszego zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie, dostrzega jednak powody do optymizmu, uważa, że sytuacja w Europie poprawi się przed końcem roku i zamierza wykorzystywać pojawiające się potencjalne możliwości.

Ten artykuł dostępny jest także w: angielski francuski niemiecki hiszpański

2021 rok na razie przypomina rok 2020 pod względem perspektyw rynkowych, jednak na horyzoncie widać pewne promyki nadziei. Nadal zmagamy się z następstwami pandemii COVID-19, ale szczepienia już trwają na całym świecie, co powinno poprawić nastroje i wzmocnić wzrost gospodarczy w późniejszych miesiącach bieżącego roku. Europa niemal na pewno zanotuje recesję z podwójnym dnem, jednak będzie ona konsekwencją wciąż utrzymywanych pandemicznych obostrzeń.

Przyszłość strefy euro jest zatem niewątpliwie niepewna w krótkiej perspektywie. Unia walutowa zmaga się z nową falą zakażeń koronawirusem COVID-19, ujemnymi stopami procentowymi i deflacją. Choć dane o produkcie krajowym brutto za trzeci kwartał 2020 r. sygnalizowały mocne odbicie, prognozy na pierwsze miesiące 2021 r. są mniej optymistyczne. Dlatego sądzimy, że Europejski Bank Centralny (EBC) będzie musiał utrzymać poluzowaną politykę, włącznie z niskimi stopami procentowymi i dalszym skupem aktywów, by zapewnić wsparcie dla gospodarki i rynków.

Wraz ze znoszeniem lockdownów powinno nadejść ożywienie gospodarcze, jednak powrót do stanu sprzed pandemii może zająć od dwóch do trzech lat. Dlatego spodziewamy się niezmiennie skrajnie poluzowanej polityki banku centralnego oraz nadal zawężonych spreadów instrumentów kredytowych. Wielu inwestorów poszukujących dochodu będzie, według nas, przyglądać się rynkom środkowoeuropejskim i obniżać akceptowalny poziom jakości kredytowej.

Uważamy, że korzystny wpływ na sytuację w strefie euro będą miały w tym roku działania podjęte na szczeblu Unii Europejskiej (UE) jeszcze w 2020 r. Prognozy dla tego regionu znacząco się poprawiły pod koniec lipca, gdy unijni przywódcy w końcu doszli do porozumienia w sprawie wartego 750 mld euro pandemicznego planu ratunkowego. Sądzimy, że zatwierdzenie tego pakietu pomocowego dobrze wróży dla europejskiej gospodarki, w szczególności w perspektywie drugiej połowy roku, zważywszy na rozproszenie funduszy. Ponadto pakiet ten powinien także pokazać, że obowiązujące w Europie reguły zmieniły się wraz z postępującą integracją, co powinno zmniejszyć premię za ryzyko w wycenie obligacji europejskich, z korzyścią dla obligacji rządowych i korporacyjnych.

UE będzie także liderem działań związanych ze zmianami klimatycznymi. Mniej więcej 30% unijnego funduszu ratunkowego oraz 1 bln euro z siedmioletniego budżetu przeznaczono na inicjatywy związane z walką ze szkodliwymi konsekwencjami zmian klimatycznych. Przewidujemy, że będzie to motorem dalszych inwestycji i wzrostu rynku zielonych obligacji w Europie.

Wprawdzie spodziewamy się odbicia gospodarczego, ale rynki prawdopodobnie będą wykazywać wzmożoną zmienność w nadchodzącym roku. Obecnie uważamy, że warto utrzymywać pewną ilość wolnej gotówki, którą będzie można wykorzystać, gdy tylko pojawią się możliwości.

Sytuacja polityczna

Choć wyjście Wielkiej Brytanii z UE zdominowało większą część 2020 r., w tym roku powszechna uwaga ponownie skupi się na wydarzeniach politycznych w innych krajach.

Najważniejszym wydarzeniem wymagającym uważnego obserwowania będzie odejście niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, która ustępuje jako de facto przywódczyni Europy. Albo Europa przez pewien czas nie będzie miała mocnego przywódcy, albo UE wykorzysta tę sytuację jako okazję, by umocnić swoją pozycję i jeszcze bardziej scentralizować proces podejmowania decyzji.

Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, partia Angeli Merkel, wybrała ostatnio Armina Lascheta na nowego przewodniczącego. Laschet, obecny premier Nadrenii Północnej-Westfalii (landu o największej populacji w Niemczech), jest postrzegany jako bliski sojusznik Merkel, zatem prawdopodobnie będzie kontynuował jej politykę; jest także uważany za silnie proeuropejskiego polityka. Choć Laschet ma spore szanse, by jesienią zostać kanclerzem Niemiec, wśród kandydatów są także inni wpływowi politycy, tacy jak Markus Söder, przewodniczący Unii Chrześcijańsko-Społecznej. Wybory w Niemczech odbędą się we wrześniu.

Kolejnym ważnym tematem politycznym są stosunki pomiędzy nową administracją Stanów Zjednoczonych pod wodzą prezydenta Joego Bidena a Europą oraz możliwe obszary wspólnych inicjatyw, oprócz oczywistej kwestii przeciwdziałania następstwom zmian klimatycznych. Czy będzie to szansa na podjęcie współpracy, czy też Europa spróbuje iść we własnym kierunku?

Uważamy, że wszystkie niezbędne do ożywienia elementy po stronie polityki budżetowej i pieniężnej są już na właściwych miejscach i powinny wspierać europejskie rynki obligacji w perspektywie najbliższych dwóch lub trzech lat.

Informacja natury prawnej

Niniejszy materiał ma charakter ogólny, a zawarte w nim treści nie powinny być traktowane jako indywidualne porady lub rekomendacje inwestycyjne dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania jakichkolwiek inwestycji lub przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mają charakteru porad prawnych ani podatkowych.

Poglądy wyrażone w niniejszym materiale odzwierciedlają punkt widzenia zarządzającego inwestycjami, a wszelkie komentarze, opinie i analizy są w pełni aktualne wyłącznie w dniu ich publikacji (lub w niektórych przypadkach w innym wskazanym dniu) i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią kompletnej analizy wszystkich istotnych faktów dotyczących jakiegokolwiek kraju, regionu czy rynku.

Dane pochodzące z zewnętrznych źródeł mogły zostać wykorzystane na potrzeby opracowania niniejszego materiału. Takie dane nie zostały odrębnie zweryfikowane, potwierdzone ani poddane kontroli przez Franklin Templeton („FT”). FT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z wykorzystania jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym materiale; inwestor może opierać swoje decyzje na przedstawionych tutaj opiniach lub wynikach analiz wyłącznie na własne ryzyko.

Produkty, usługi i informacje mogą nie być dostępne pod niektórymi jurysdykcjami i są oferowane poza Stanami Zjednoczonymi przez inne podmioty powiązane z FT i/lub przez dystrybutorów, w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów. Aby dowiedzieć się, czy dane produkty i usługi są dostępne pod określoną jurysdykcją, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym lub osobą kontaktową dla klientów instytucjonalnych we Franklin Templeton.

Wydane w Stanach Zjednoczonych przez Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com — Franklin Templeton Distributors, Inc. jest głównym dystrybutorem zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych produktów Franklin Templeton Investments, które nie mają ubezpieczenia FDIC, mogą tracić na wartości i nie mają gwarancji bankowej oraz które są dostępne wyłącznie pod jurysdykcjami dopuszczającymi, na mocy obowiązującego prawa i przepisów, oferowanie takich produktów lub składanie zapytań ofertowych dotyczących takich produktów.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Jakie jest ryzyko?

Wszelkie inwestycje wiążą się z ryzykiem, włącznie z ryzykiem utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać i istnieje ryzyko utraty części zainwestowanych środków. Ceny obligacji generalnie poruszają się w kierunku przeciwnym do kierunku zmian stóp procentowych. Gdy zatem rynkowe ceny obligacji utrzymywanych w portfelu będą korygowane pod wpływem podwyżek stóp procentowych, wartość portfela może pójść w dół. Inwestowanie w instrumenty zagraniczne wiąże się ze szczególnym ryzykiem, m.in. dotyczącym wahań kursów wymiany, niestabilności gospodarczej czy zmian na arenie politycznej.