Pośród byków i niedźwiedzi

Stephen H. Dover, CFA
Head of Equities

Stephen H. Dover, CFA: