Pośród byków i niedźwiedzi

Katrina S. Dudley, CFA
Investment Strategist, Portfolio Manager
Franklin Mutual Series

Katrina S. Dudley, CFA: