Pośród byków i niedźwiedzi

Matthew J. Moberg
Portfolio Manager
Franklin Equity Group

Matthew J. Moberg: