Pośród byków i niedźwiedzi

Aram Green
Managing Director, Portfolio Manager,
ClearBridge Investments

Aram Green: