Pośród byków i niedźwiedzi

Czy sektor energetyczny zbliża się do punktu zwrotnego?
Alternatywy

Czy sektor energetyczny zbliża się do punktu zwrotnego?

„W świetle niskich cen, zmienności rynkowej i niepewnej przyszłości wielu inwestorów postrzega akcje spółek obsługujących pola naftowe jako zbyt ryzykowne, co z kolei przekłada się na niższe wyceny tych papierów, a tym samym na atrakcyjne możliwości inwestycyjne” — Fred Fromm, Franklin Equity Group

Dlaczego odbicie cen ropy nie zaskakuje, ale ceny rudy żelaza nie powinny rosnąć

Dlaczego odbicie cen ropy nie zaskakuje, ale ceny rudy żelaza nie powinny rosnąć

Podczas gdy na rynku ropy wzrost podaży nastąpił stosunkowo niedawno, nadpodaż rudy żelaza utrzymuje się od dawna i prawdopodobnie będzie trwać także w przyszłości, a może nawet się nasilić, na co wskazują nasze analizy prognoz trendów podaży i popytu.