Pośród byków i niedźwiedzi

Powody do optymizmu w burzliwym dla Europy tygodniu
O stałym dochodzie

Powody do optymizmu w burzliwym dla Europy tygodniu

Choć sądzę, że należy wciąż przyglądać się bazowym czynnikom fundamentalnym, twierdzę jednocześnie, że sytuacja polityczna oraz polityka pieniężna będą miały decydujący wpływ na rynki finansowe w nadchodzącym roku.

Implikacje wyborów w Stanach Zjednoczonych dla Europy: czego nie dostrzega wielu obserwatorów?

Implikacje wyborów w Stanach Zjednoczonych dla Europy: czego nie dostrzega wielu obserwatorów?

Można śmiało powiedzieć, że referenda przeprowadzane w ostatnim czasie na świecie nie okazały się zbyt pomyślne dla ich organizatorów. Dnia 4 grudnia okaże się, czy tę nieszczęśliwą tradycję podtrzyma referendum w sprawie reformy konstytucyjnej we Włoszech.

Niespokojne lato w europejskiej polityce

Niespokojne lato w europejskiej polityce

Choć decyzję Banku Anglii o kolejnej obniżce stóp procentowych w sierpniu (do rekordowo niskiego poziomu 0,25%) uważam za ważną reakcję na referendum w sprawie Brexitu, sądzę, że ważniejsze będą dalsze kroki związane z ożywionym programem luzowania ilościowego realizowanym przez ten bank centralny.

Z pewnych źródeł: Wielka Brytania głosuje za opuszczeniem UE

Z pewnych źródeł: Wielka Brytania głosuje za opuszczeniem UE

Jeżeli Wielka Brytania, piąta pod względem wielkości gospodarka na świecie, nie chce pozostać w UE, czy inne państwa członkowskie nie zaczną zastanawiać się nad dalszym członkostwem we wspólnocie?

Brexit: oczy wszystkich zwrócone na polityków

Brexit: oczy wszystkich zwrócone na polityków

Uważamy, że potencjalne konsekwencje Brexitu dla reszty Europy są poważniejsze, niż się powszechnie przypuszcza.

Dlaczego Europa nie powinna ignorować ryzyka „Brexitu”

Dlaczego Europa nie powinna ignorować ryzyka „Brexitu”

Wielu europejskich inwestorów najwyraźniej uważa, że decyzja dotycząca tzw. Brexitu dotyczy wyłącznie Wielkiej Brytanii. Sądzimy, że taki punkt widzenia jest błędny, a Brexit ma znaczące implikacje dla rynków inwestycyjnych w całej Europie.

Rosnący europejski rynek obligacji z odpowiedniej perspektywy

Rosnący europejski rynek obligacji z odpowiedniej perspektywy

Podzielamy szeroko rozpowszechnione oczekiwania, że zmienność, jaką notujemy od kilku miesięcy, utrzyma się jeszcze przez pewien czas. Dlatego spodziewamy się dalszego rozluźniania polityki pieniężnej przez EBC, prawdopodobnie poprzez dalsze zwiększanie skali programu luzowania ilościowego.

Posiedzenie EBC bez fajerwerków – chłodne podejście Draghiego

Posiedzenie EBC bez fajerwerków – chłodne podejście Draghiego

(Mario) Draghi i jego koledzy z Rady Zarządzającej chcieli uniknąć nadmiernego bujania łodzią, ale woleli raczej utrzymać ją na stałym kursie i pokazać, że są gotowi do działania.

Wiem, co przeoczyłeś minionego lata

Wiem, co przeoczyłeś minionego lata

Zmienność nie musi być niekorzystna dla aktywnych inwestorów, a wręcz przeciwnie - może otwierać przed dostatecznie odważnymi inwestorami drzwi do nowych możliwości długoterminowych.

Strefa euro uszczelnia pęknięcia powstałe w związku z greckim kryzysem

Strefa euro uszczelnia pęknięcia powstałe w związku z greckim kryzysem

Zacieśnienie relacji pomiędzy państwami członkowskimi będzie priorytetem dla regionalnych przywódców w kolejnych latach. Gdy zatem dojdzie do kolejnego kryzysu w regionie, możemy mieć nadzieję, że ten bolesny scenariusz się nie powtórzy.

Europejska baśń o Złotowłosej i niedźwiedziach

Europejska baśń o Złotowłosej i niedźwiedziach

Strefa euro oferuje dziś idealne, w naszej ocenie, warunki do generowania wzrostu, zatem bylibyśmy nieco zaniepokojeni, gdyby ta gospodarka jednak nie rosła.

Sygnały “Brexitu”: wizja przyszłości UE bez Wielkiej Brytanii

Sygnały “Brexitu”: wizja przyszłości UE bez Wielkiej Brytanii

Uważam, że największym niebezpieczeństwem dla Wielkiej Brytanii związanym z opuszczeniem UE byłaby marginalizacja – nie tylko ekonomiczna czy finansowa, ale także polityczna… Jestem wręcz skłonny stwierdzić, że w razie opuszczenia UE, zagrożony byłby także status Wielkiej Brytanii jako dużego globalnego centrum finansowego. – Philippe Brugere-Trelat.