Pośród byków i niedźwiedzi

Dalszy ciąg greckiego dramatu

Dalszy ciąg greckiego dramatu

Luzowanie ilościowe wreszcie dociera do strefy euro

Luzowanie ilościowe wreszcie dociera do strefy euro

Plan skupu obligacji wartych 1 bln euro przez Europejski Bank Centralny (EBC) (…) jest dowodem na to, że EBC nie tylko mówi, ale również działa, co ma duże znaczenie z punktu widzenia psychologii rynkowej.

Draghi przekracza Rubikon, Juncker powtarza “Euro-eufemizmy”

Draghi przekracza Rubikon, Juncker powtarza “Euro-eufemizmy”

Gdy szef EBC wygłasza przemówienie w „świątyni” bankowości centralnej we Frankfurcie, obowiązkiem osób pracujących na rynkach jest uważne słuchanie i wyciąganie własnych wniosków - na tym właśnie polega siła aktywnego zarządzania.