Pośród byków i niedźwiedzi

Szerszy obraz sytuacji w warunkach spekulacji o bańce cenowej

Szerszy obraz sytuacji w warunkach spekulacji o bańce cenowej

W dłuższej perspektywie, wzrosty stóp procentowych niekoniecznie będą niekorzystne dla rynków akcji, choćby dlatego, że powrót do normalnych poziomów może zostać zinterpretowany jako sygnał wiary Fedu w kondycję i samowystarczalność gospodarki USA.