Pośród byków i niedźwiedzi

Czy wynik wyborów w Holandii sygnalizuje opadanie fali populizmu w Europie?
O stałym dochodzie

Czy wynik wyborów w Holandii sygnalizuje opadanie fali populizmu w Europie?

Żądanie szkockiego rządu dotyczące ponownego referendum w sprawie niepodległości nie powinno zaskakiwać większości obserwatorów, jednak trudno byłoby wybrać gorszy moment na ten krok z punktu widzenia brytyjskiej premier Theresy May.

Europejski rynek obligacji: co kryje się za polityką?
O stałym dochodzie

Europejski rynek obligacji: co kryje się za polityką?

„Choć polityka może zdominować krajobraz inwestycyjny w Europie i w innych częściach świata, nie będzie to, w naszej ocenie, jedyny ważny temat dla inwestorów”.

Powody do optymizmu w burzliwym dla Europy tygodniu
O stałym dochodzie

Powody do optymizmu w burzliwym dla Europy tygodniu

Choć sądzę, że należy wciąż przyglądać się bazowym czynnikom fundamentalnym, twierdzę jednocześnie, że sytuacja polityczna oraz polityka pieniężna będą miały decydujący wpływ na rynki finansowe w nadchodzącym roku.

Ameryka podejmuje decyzję: głos za zmianą
Perspektywy

Ameryka podejmuje decyzję: głos za zmianą

Kluczowe znaczenie będzie miało 100 pierwszych dni kadencji nowych władz Stanów Zjednoczonych, podczas których zyskamy większą wiedzę na temat wielu aspektów prowadzonej w tym czasie polityki. Wybory oraz ich wynik niewątpliwie postawiły znak zapytania nad dotychczasowym status quo i można spodziewać się, że nawet niewielkie problemy urosną do wielkich rozmiarów, jeżeli impas będzie się utrzymywać.

Niespokojne lato w europejskiej polityce

Niespokojne lato w europejskiej polityce

Choć decyzję Banku Anglii o kolejnej obniżce stóp procentowych w sierpniu (do rekordowo niskiego poziomu 0,25%) uważam za ważną reakcję na referendum w sprawie Brexitu, sądzę, że ważniejsze będą dalsze kroki związane z ożywionym programem luzowania ilościowego realizowanym przez ten bank centralny.

To nie rok 2008

To nie rok 2008

Awersja do ryzyka na rynkach wschodzących najwyraźniej sięgnęła apogeum nieuzasadnionego pesymizmu, a my dostrzegamy ogromne spektrum możliwości związanych z wyceną papierów w warunkach wzmożonej zmienności.

Dobre strony decyzji Rezerwy Federalnej dla instrumentów o stałym dochodzie

Dobre strony decyzji Rezerwy Federalnej dla instrumentów o stałym dochodzie

Zdecydowane podejście do polityki pieniężnej to coś więcej niż tylko ekonomia

Zdecydowane podejście do polityki pieniężnej to coś więcej niż tylko ekonomia

Rozbieżności pomiędzy polityką pieniężną prowadzoną przez trzy najbardziej wpływowe banki centralne na świecie prawdopodobnie utrzymają się także w przyszłości, zatem jesteśmy przekonani, że konieczność przyjęcia zdecydowanego podejścia do tej polityki jest uzasadniona nie tylko prostymi czynnikami ekonomicznymi.

Rezerwa Federalna odkłada podwyżki stóp procentowych na później

Rezerwa Federalna odkłada podwyżki stóp procentowych na później

Byliśmy nieco rozczarowani powstrzymaniem się Fedu od działania, uważając, że im dłużej Fed będzie zwlekać z decyzją, tym dłużej utrzymywać się będzie niepewność na rynkach.

Wiem, co przeoczyłeś minionego lata

Wiem, co przeoczyłeś minionego lata

Zmienność nie musi być niekorzystna dla aktywnych inwestorów, a wręcz przeciwnie - może otwierać przed dostatecznie odważnymi inwestorami drzwi do nowych możliwości długoterminowych.

Rosnące stopy procentowe i atuty kredytów lewarowanych

Rosnące stopy procentowe i atuty kredytów lewarowanych

Dla niektórych inwestorów, w tym, w szczególności, dla funduszy emerytalnych i firm ubezpieczeniowych, które zwykle stosują ostrożniejsze strategie inwestycyjne, wydłużony okres rekordowo lub niemal rekordowo niskich stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych był uciążliwym kamykiem w bucie.

W poszukiwaniu naturalnego zabezpieczenia przed ryzykiem stóp procentowych

W poszukiwaniu naturalnego zabezpieczenia przed ryzykiem stóp procentowych

Ustaliliśmy, że w perspektywie historycznej, zmiany stóp procentowych często nie odgrywają tak dużej roli w szeroko zdywersyfikowanym portfelu instrumentów o stałym dochodzie, jak można by przypuszczać.