Pośród byków i niedźwiedzi

Prognozy inwestycyjne na 2015 r.: Europa – saga trwa

Prognozy inwestycyjne na 2015 r.: Europa – saga trwa

Należy podkreślić, że, pomimo bieżących trudności, nie spodziewamy się rozległej recesji w strefie euro w 2015 r.

Strefa euro planuje swą długą drogę w kierunku ożywienia

Strefa euro planuje swą długą drogę w kierunku ożywienia

Działania podejmowane jak dotąd przez Europejski Bank Centralny (EBC) były, według mnie, pomocne, nawet jeżeli ich praktyczna realizacja okazała się nieco przytłaczającym procesem.