Pośród byków i niedźwiedzi

Starzenie się to same (ekonomiczne) kłopoty

Starzenie się to same (ekonomiczne) kłopoty