Pośród byków i niedźwiedzi

Niezbadane wody: co napędza dziś rynki światowe
Kapitał

Niezbadane wody: co napędza dziś rynki światowe

Pomimo odczuwalnej niepewności poprawa sytuacji ekonomicznej na rynkach rozwiniętych i wschodzących sprzyja w tym roku dobrym nastrojom na rynkach akcji i instrumentów o stałym dochodzie. W obliczu widniejącego na horyzoncie ryzyka wielu inwestorów próbuje przewidzieć, kiedy rynki dotrą do punktu zwrotnego. W tym kontekście inwestorzy wyższego szczebla z Franklin Templeton omawiają prognozowane możliwości i czynniki ryzyka.

Ameryka Łacińska: wzrost i upadek populizmu
O stałym dochodzie

Ameryka Łacińska: wzrost i upadek populizmu

Ostra krytyka Północnoamerykańskiego Układu Wolnego Handlu (NAFTA) oraz imigracji z Meksyku sygnalizowała, że Stany Zjednoczone mają ochotę odwrócić się plecami do Ameryki Łacińskiej. Byłoby to szkodliwe dla gospodarki Stanów Zjednoczonych oraz, co zakrawa na ironię, zbiegłoby się w czasie z dążeniami gospodarek latynoamerykańskich w przeciwnym kierunku, tj. z odwracaniem się od populistycznej polityki gospodarczej.

Hasenstab: Wyborcza retoryka w USA a rzeczywistość
O stałym dochodzie

Hasenstab: Wyborcza retoryka w USA a rzeczywistość

Sądzę, że rynkowa reakcja na wynik wyborów w USA sporo nas nauczyła. Dowiedzieliśmy się które rynki są wrażliwe, ponieważ to właśnie na nich nastąpiła wyprzedaż, a także zauważyliśmy, że niektóre przesunięcia rynkowe są źródłem możliwości.

Polityka, polityki i wytrzymałość rynku

Polityka, polityki i wytrzymałość rynku

„Gdybym miał opisać obecną sytuację ekonomiczną i rynkową w Stanach Zjednoczonych dwoma słowami, byłyby to: stabilność i wytrzymałość... Niezależnie od ostatecznego wyniku wyborów sądzę, że rynki będą w stanie się z nim pogodzić i nadal zmierzać do przodu”. Ed Perks, CIO we Franklin Templeton Equity, 26 sierpnia 2016 r.

Brazylia w centrum uwagi

Brazylia w centrum uwagi

Brazylijska klasa średnia jednoznacznie wyraża swą potrzebę większej transparencji i polityki gospodarczej prowadzącej do znaczącego podwyższenia standardów życiowych. Sądzimy, że będzie to źródło potężnej motywacji dla brazylijskich polityków do realizowania reform strukturalnych, włącznie z poprawą warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rynki wschodzące: mapa możliwości

Rynki wschodzące: mapa możliwości

Globalne makroekonomiczne spojrzenie na implikacje Brexitu

Globalne makroekonomiczne spojrzenie na implikacje Brexitu

„Uważam, że dyskusję na temat referendalnej decyzji Brytyjczyków w sprawie Brexitu należy rozbić na dwie części: pierwsza z nich to trwały wpływ tego wydarzenia na Wielką Brytanię, Europę i gospodarkę światową, a druga to czynniki o bardziej tymczasowym charakterze”.

Globalne dysproporcje i możliwości makroekonomiczne

Globalne dysproporcje i możliwości makroekonomiczne

„Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy trudno byłoby, według nas, uzasadnić utrzymywanie stóp procentowych na zerowym poziomie lub dążenie do ujemnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Sądzimy, że Fed powinien podnieść stopy procentowe prędzej niż później, aby ustrzec się przed utratą wiarygodności”.

To nie rok 2008

To nie rok 2008

Awersja do ryzyka na rynkach wschodzących najwyraźniej sięgnęła apogeum nieuzasadnionego pesymizmu, a my dostrzegamy ogromne spektrum możliwości związanych z wyceną papierów w warunkach wzmożonej zmienności.

Inflacja: martwa czy tylko zapomniana?

Inflacja: martwa czy tylko zapomniana?

Uważamy, że powszechne niedocenianie przyszłej inflacji w połączeniu z oczekiwaną normalizacją relacji pomiędzy długoterminowymi stopami procentowymi a wzrostem nominalnego produktu krajowego brutto przygotowuje warunki sprzyjające znaczącej korekcie rentowności papierów skarbowych.

Dlaczego nie panikujemy w związku z sytuacją w Chinach

Dlaczego nie panikujemy w związku z sytuacją w Chinach

W naszej ocenie kondycja gospodarki chińskiej wydaje się mieć generalnie stabilniejsze fundamenty, niż sugerują to rynki.

Słabszy wzrost w Japonii pod wpływem wyzwań demograficznych

Słabszy wzrost w Japonii pod wpływem wyzwań demograficznych

Czynniki demograficzne odgrywały - i wciąż odgrywają - kluczową rolę w ograniczaniu wzrostu japońskiej gospodarki. Populacja Japonii bardzo szybko rośnie.