Pośród byków i niedźwiedzi

Rosnący potencjał obligacji z krajów GCC

Rosnący potencjał obligacji z krajów GCC

Biorąc pod uwagę skalę rozwoju krajów GCC, szczególnie w zestawieniu z problemami, z jakimi zmaga się wiele rynków rozwiniętych i wschodzących, z entuzjazmem patrzymy w przyszłość regionalnych rynków obligacji.