Pośród byków i niedźwiedzi

Rynki wschodzące: mapa możliwości

Rynki wschodzące: mapa możliwości

Globalne makroekonomiczne spojrzenie na implikacje Brexitu

Globalne makroekonomiczne spojrzenie na implikacje Brexitu

„Uważam, że dyskusję na temat referendalnej decyzji Brytyjczyków w sprawie Brexitu należy rozbić na dwie części: pierwsza z nich to trwały wpływ tego wydarzenia na Wielką Brytanię, Europę i gospodarkę światową, a druga to czynniki o bardziej tymczasowym charakterze”.

Globalne dysproporcje i możliwości makroekonomiczne

Globalne dysproporcje i możliwości makroekonomiczne

„Z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy trudno byłoby, według nas, uzasadnić utrzymywanie stóp procentowych na zerowym poziomie lub dążenie do ujemnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Sądzimy, że Fed powinien podnieść stopy procentowe prędzej niż później, aby ustrzec się przed utratą wiarygodności”.

Inflacja: martwa czy tylko zapomniana?

Inflacja: martwa czy tylko zapomniana?

Uważamy, że powszechne niedocenianie przyszłej inflacji w połączeniu z oczekiwaną normalizacją relacji pomiędzy długoterminowymi stopami procentowymi a wzrostem nominalnego produktu krajowego brutto przygotowuje warunki sprzyjające znaczącej korekcie rentowności papierów skarbowych.

Dlaczego nie panikujemy w związku z sytuacją w Chinach

Dlaczego nie panikujemy w związku z sytuacją w Chinach

W naszej ocenie kondycja gospodarki chińskiej wydaje się mieć generalnie stabilniejsze fundamenty, niż sugerują to rynki.

Słabszy wzrost w Japonii pod wpływem wyzwań demograficznych

Słabszy wzrost w Japonii pod wpływem wyzwań demograficznych

Czynniki demograficzne odgrywały - i wciąż odgrywają - kluczową rolę w ograniczaniu wzrostu japońskiej gospodarki. Populacja Japonii bardzo szybko rośnie.

Japonia: w poszukiwaniu wzrostu i inflacji

Japonia: w poszukiwaniu wzrostu i inflacji

Abenomika [w Japonii] zakłada poważne i realne zmiany, a jej wpływ już jest mocno odczuwalny, choć droga do większego wzrostu gospodarczego i wyższej inflacji wciąż jest długa.

Ostatnie wahania rynkowe z makroekonomicznej perspektywy

Ostatnie wahania rynkowe z makroekonomicznej perspektywy

Przyglądając się skali paniki na chińskim rynku, można byłoby odnieść wrażenie, że Chiny gwałtownie staczają się w rozległą recesję. Nasze zdanie na ten temat jest jednak odmienne. Spodziewamy się umiarkowania tempa chińskiego wzrostu, które uważamy za korzystne.

Chiny: poszukiwanie nowej równowagi

Chiny: poszukiwanie nowej równowagi

Ogólnie rzecz biorąc, na podstawie wyników naszych szczegółowych analiz, uważamy, że Chiny utrzymają właściwy kurs (…) wraz ze stopniowym przesuwaniem środka ciężkości gospodarki w kierunku konsumpcji, usług i produkcji oferującej większą wartość dodaną. Może to mieć ważne implikacje dla gospodarki światowej.

Hasenstab: Nieograniczone globalne inwestowanie w warunkach nietypowej polityki pieniężnej

Hasenstab: Nieograniczone globalne inwestowanie w warunkach nietypowej polityki pieniężnej

Uważamy, że wzrost płac w Stanach Zjednoczonych do poziomów stymulujących wzrost inflacji jest tylko kwestią czasu. Według danych szacunkowych Fedu, jesteśmy już blisko stanu zwanego "pełnym zatrudnieniem". W naszej ocenie, takie warunki nie uzasadniają zerowych stóp procentowych.