Pośród byków i niedźwiedzi

Szerszy obraz sytuacji w warunkach spekulacji o bańce cenowej

Szerszy obraz sytuacji w warunkach spekulacji o bańce cenowej

W dłuższej perspektywie, wzrosty stóp procentowych niekoniecznie będą niekorzystne dla rynków akcji, choćby dlatego, że powrót do normalnych poziomów może zostać zinterpretowany jako sygnał wiary Fedu w kondycję i samowystarczalność gospodarki USA.

Dwa filary wzrostu gospodarczego w USA: konsumenci i przedsiębiorcy

Dwa filary wzrostu gospodarczego w USA: konsumenci i przedsiębiorcy

Choć przypuszczamy, że dolar najprawdopodobniej utrzyma mocny kurs w najbliższej przyszłości, nie sądzimy, by ten czynnik miał znaczący negatywny wpływ na wzrost zysków wielu spółek w dłuższej perspektywie.

Europejska baśń o Złotowłosej i niedźwiedziach

Europejska baśń o Złotowłosej i niedźwiedziach

Strefa euro oferuje dziś idealne, w naszej ocenie, warunki do generowania wzrostu, zatem bylibyśmy nieco zaniepokojeni, gdyby ta gospodarka jednak nie rosła.

Dwa spojrzenia na Koreę

Dwa spojrzenia na Koreę

O ile globalne warunki makroekonomiczne będą stabilne, a rząd południowokoreański będzie realizował politykę prowzrostową, przed akcjami spółek z Korei Południowej będą rysować się korzystne perspektywy w pozostałych miesiącach 2015 r. (Sung Sik Oh)

Dlaczego odbicie cen ropy nie zaskakuje, ale ceny rudy żelaza nie powinny rosnąć

Dlaczego odbicie cen ropy nie zaskakuje, ale ceny rudy żelaza nie powinny rosnąć

Podczas gdy na rynku ropy wzrost podaży nastąpił stosunkowo niedawno, nadpodaż rudy żelaza utrzymuje się od dawna i prawdopodobnie będzie trwać także w przyszłości, a może nawet się nasilić, na co wskazują nasze analizy prognoz trendów podaży i popytu.

Poszukiwanie dochodów w burzliwych czasach

Poszukiwanie dochodów w burzliwych czasach

Co istotne, skutki aprecjacji dolara i spadków cen surowców mogą być szczególnie szybko odczuwalne w gospodarkach zaliczanych do rynków wschodzących.

Poznaj zarządzającego: Heather Arnold

Poznaj zarządzającego: Heather Arnold

Zainteresowanie branżą funduszy inwestycyjnych rozbudził we mnie mój ojciec, gdy uczyłam się jeszcze w szkole średniej. Uważnie śledził sytuację spółek i kursy akcji; był to częsty temat rozmów przy kolacji. Uczestniczyłam wraz z nim w zgromadzeniu udziałowców Templetona na wiele lat przed rozpoczęciem mojej pracy w tej firmie.

Z pewnych źródeł: Wybory w Wielkiej Brytanii w 2015 r.

Z pewnych źródeł: Wybory w Wielkiej Brytanii w 2015 r.

Naturalnymi beneficjentami takiego wyniku wyborów będą, naszym zdaniem, te sektory, które są podatne na zmiany na szczeblu rządowym, takie jak budownictwo, nieruchomości, usługi komunalne, produkcja wyrobów tytoniowych oraz usługi.

Garść komentarzy z Forum Inwestorów Regionu Azji i Pacyfiku

Garść komentarzy z Forum Inwestorów Regionu Azji i Pacyfiku

Dalszy ciąg greckiego dramatu

Dalszy ciąg greckiego dramatu

Na ile zrównoważony jest imponujący wzrost gospodarczy w Indiach?

Na ile zrównoważony jest imponujący wzrost gospodarczy w Indiach?

Nasi profesjonalni inwestorzy rezydujący w Indiach wierzą, że jest to jeden z nielicznych rynków na świecie, w przypadku którego zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe fundamenty uzasadniają ciągłe przyspieszenie.

Azjatycka wielka czwórka: koncentracja na reformach

Azjatycka wielka czwórka: koncentracja na reformach

Uważamy, że japońskie spółki byłyby znacznie bardziej atrakcyjne dla inwestorów, gdyby lepiej zarządzały bilansami i przestały gromadzić potężne zapasy gotówki czy angażować się w drogie fuzje i przejęcia.