Pośród byków i niedźwiedzi

Moim zdaniem: Mamy to jak w banku? Niekoniecznie.
Alternatywy

Moim zdaniem: Mamy to jak w banku? Niekoniecznie.

Rynki finansowe najwyraźniej znów starają się przewidzieć moment, w którym Rezerwa Federalna wykona zwrot w „gołębim” kierunku, ale Sonal Desai, CIO z zespołu Franklin Templeton Fixed Income, twierdzi, że nie należy na to liczyć, zważywszy na napięte warunki na rynku pracy i inflację sięgającą 5–6%.

Złoto, inflacja i napięcia geopolityczne
Alternatywy

Złoto, inflacja i napięcia geopolityczne

Wielu inwestorów postrzega złoto jako pewnego rodzaju „bezpieczną przystań” w burzliwych czasach, a ceny kruszcu gwałtownie wzrosły pod wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Steve Land, zarządzający portfelami inwestycyjnymi z zespołu Franklin Equity Group, omawia podejście swojego zespołu do inwestowania w sektorze metali oraz czynniki, które sprawiają, że mniejsi producenci złota wyglądają wyjątkowo atrakcyjnie.

Kilka słów na gorąco: Możliwości na polu innowacji
Alternatywy

Kilka słów na gorąco: Możliwości na polu innowacji

Innowacje mogą przynieść gospodarce takie korzyści, jak wzrost wydajności produkcji czy wzrost bogactwa. Nie wszystkie innowacje ostatecznie okażą się jednak udane. Oto punkt widzenia Stephena Dovera na ten temat.

Uzasadnienie optymistycznych prognoz dla złota
Alternatywy

Uzasadnienie optymistycznych prognoz dla złota

Złoto jest cenione z szeregu różnych powodów, a niepewność i ekonomiczne następstwa pandemii koronawirusa COVID-19 przełożyły się na wzrost inwestycji w kruszec, który wywindował jego cenę do rekordowo wysokich poziomów w 2020 r. Akcje spółek związanych z tym sektorem również cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów, ale wraz ze wzrostem optymizmu wokół ożywienia gospodarczego złoto jak dotąd w 2021 r. nieco traci na atrakcyjności. Steve Land, zarządzający portfelami inwestycyjnymi z zespołu Franklin Equity Group, tłumaczy dlaczego popyt na złoto może ponownie wzrosnąć po słabym początku roku i wskazuje obszary, w których dostrzega potencjalne możliwości dla inwestorów akcyjnych.