Pośród byków i niedźwiedzi

Niezbadane wody: co napędza dziś rynki światowe
Kapitał

Niezbadane wody: co napędza dziś rynki światowe

Pomimo odczuwalnej niepewności poprawa sytuacji ekonomicznej na rynkach rozwiniętych i wschodzących sprzyja w tym roku dobrym nastrojom na rynkach akcji i instrumentów o stałym dochodzie. W obliczu widniejącego na horyzoncie ryzyka wielu inwestorów próbuje przewidzieć, kiedy rynki dotrą do punktu zwrotnego. W tym kontekście inwestorzy wyższego szczebla z Franklin Templeton omawiają prognozowane możliwości i czynniki ryzyka.

Rezerwa Federalna odkłada podwyżki stóp procentowych na później

Rezerwa Federalna odkłada podwyżki stóp procentowych na później

Byliśmy nieco rozczarowani powstrzymaniem się Fedu od działania, uważając, że im dłużej Fed będzie zwlekać z decyzją, tym dłużej utrzymywać się będzie niepewność na rynkach.

Z pewnych źródeł: marcowe posiedzenie FOMC i zmiany stop procentowych

Z pewnych źródeł: marcowe posiedzenie FOMC i zmiany stop procentowych

Moim zdaniem, ważną konsekwencją marcowego posiedzenia Fedu z punktu widzenia rynków była interpretacja stanowiska Rezerwy Federalnej jako zamiaru bardzo wolnego podnoszenia stóp procentowych, gdy wreszcie zaczną one iść w górę.

Przeszkody czy możliwości dla inwestorów na rynkach instrumentów o stałym dochodzie?

Przeszkody czy możliwości dla inwestorów na rynkach instrumentów o stałym dochodzie?

Jako długoterminowi inwestorzy koncentrujący się na analizie fundamentalnej, uważamy, że zrównoważony poziom stopy procentowej, przy którym podaż jest równa popytowi, powinien być wyższy, zatem ostatecznie stopy powinny pójść w górę.

Wróżenie z fusów Fedu

Wróżenie z fusów Fedu

Duży wpływ na instrumenty o stałym dochodzie ma inflacja, która jak dotąd jest umiarkowana, ale prawdopodobnie nieco wzrośnie wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy. W porównaniu z Rezerwą Federalną, nie jesteśmy tak dużymi optymistami w odniesieniu do prognoz inflacyjnych.

Prognozy dla instrumentów o stałym dochodzie: odbicie od zera

Prognozy dla instrumentów o stałym dochodzie: odbicie od zera

Naszym zdaniem, w świetle względnie mocnego wzrostu gospodarczego w USA na poziomie 3% połączonego ze stopniową poprawą danych o zatrudnieniu, oczekiwanie, że inflacja utrzyma się na dotychczasowym poziomie jest podejściem bardzo optymistycznym, przynajmniej z punktu widzenia danych historycznych.