Pośród byków i niedźwiedzi

Luzowanie ilościowe wreszcie dociera do strefy euro

Luzowanie ilościowe wreszcie dociera do strefy euro

Plan skupu obligacji wartych 1 bln euro przez Europejski Bank Centralny (EBC) (…) jest dowodem na to, że EBC nie tylko mówi, ale również działa, co ma duże znaczenie z punktu widzenia psychologii rynkowej.

Prognozy inwestycyjne na 2015 r.: Europa – saga trwa

Prognozy inwestycyjne na 2015 r.: Europa – saga trwa

Należy podkreślić, że, pomimo bieżących trudności, nie spodziewamy się rozległej recesji w strefie euro w 2015 r.

Strefa euro planuje swą długą drogę w kierunku ożywienia

Strefa euro planuje swą długą drogę w kierunku ożywienia

Działania podejmowane jak dotąd przez Europejski Bank Centralny (EBC) były, według mnie, pomocne, nawet jeżeli ich praktyczna realizacja okazała się nieco przytłaczającym procesem.