Pośród byków i niedźwiedzi

Wróżenie z fusów Fedu

Wróżenie z fusów Fedu

Duży wpływ na instrumenty o stałym dochodzie ma inflacja, która jak dotąd jest umiarkowana, ale prawdopodobnie nieco wzrośnie wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy. W porównaniu z Rezerwą Federalną, nie jesteśmy tak dużymi optymistami w odniesieniu do prognoz inflacyjnych.

Coraz lepsze perspektywy przed europejskimi obligacjami

Coraz lepsze perspektywy przed europejskimi obligacjami

Choć tempo ożywienia w strefie euro jest mozolne, gospodarka notuje przynajmniej jakikolwiek wzrost. Nasze prognozy dla inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie z tego regionu są optymistyczne i lepsze niż w przypadku wielu innych części świata.

Prognozy dla instrumentów o stałym dochodzie: odbicie od zera

Prognozy dla instrumentów o stałym dochodzie: odbicie od zera

Naszym zdaniem, w świetle względnie mocnego wzrostu gospodarczego w USA na poziomie 3% połączonego ze stopniową poprawą danych o zatrudnieniu, oczekiwanie, że inflacja utrzyma się na dotychczasowym poziomie jest podejściem bardzo optymistycznym, przynajmniej z punktu widzenia danych historycznych.