Pośród byków i niedźwiedzi

Dostrzeganie wartości w rynkowej zmienności

Dostrzeganie wartości w rynkowej zmienności

W obliczu prawdopodobieństwa pierwszych podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w USA, dostrzegamy potencjalny katalizator odbicia w segmencie akcji selekcjonowanych według kryterium wartości w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

Podejmowanie ryzyka bez nadmiernych emocji

Podejmowanie ryzyka bez nadmiernych emocji