Pośród byków i niedźwiedzi

Poszukiwanie dochodów w burzliwych czasach

Poszukiwanie dochodów w burzliwych czasach

Co istotne, skutki aprecjacji dolara i spadków cen surowców mogą być szczególnie szybko odczuwalne w gospodarkach zaliczanych do rynków wschodzących.

Garść komentarzy z Forum Inwestorów Regionu Azji i Pacyfiku

Garść komentarzy z Forum Inwestorów Regionu Azji i Pacyfiku

Z pewnych źródeł: marcowe posiedzenie FOMC i zmiany stop procentowych

Z pewnych źródeł: marcowe posiedzenie FOMC i zmiany stop procentowych

Moim zdaniem, ważną konsekwencją marcowego posiedzenia Fedu z punktu widzenia rynków była interpretacja stanowiska Rezerwy Federalnej jako zamiaru bardzo wolnego podnoszenia stóp procentowych, gdy wreszcie zaczną one iść w górę.

Inwestowanie w instrumenty stałodochodowe z innej perspektywy

Inwestowanie w instrumenty stałodochodowe z innej perspektywy

Uważamy, że stopy procentowe w USA dotarły już do punktu zwrotnego, a polityka pieniężna może wreszcie zacząć dążyć do normalizacji.

Nieograniczone podejście do obligacji przedsiębiorstw w kontekście debaty o podwyżkach stóp

Nieograniczone podejście do obligacji przedsiębiorstw w kontekście debaty o podwyżkach stóp

Ogólnie rzecz biorąc, wiele spółek generuje względnie solidne przepływy wolnej gotówki, co poprawia perspektywy rysujące się przed rynkiem obligacji przedsiębiorstw, przynajmniej jeżeli chodzi o najbliższy rok.

Prognozy dla instrumentów o stałym dochodzie: odbicie od zera

Prognozy dla instrumentów o stałym dochodzie: odbicie od zera

Naszym zdaniem, w świetle względnie mocnego wzrostu gospodarczego w USA na poziomie 3% połączonego ze stopniową poprawą danych o zatrudnieniu, oczekiwanie, że inflacja utrzyma się na dotychczasowym poziomie jest podejściem bardzo optymistycznym, przynajmniej z punktu widzenia danych historycznych.

Strategie dla inwestorów poszukujących dochodu

Strategie dla inwestorów poszukujących dochodu

W przyszłości, gospodarka USA powinna nadal notować umiarkowany wzrost i poprawę sytuacji, w szczególności na rynku pracy, której towarzyszyć będzie stopniowa normalizacja stóp procentowych.