Pośród byków i niedźwiedzi

Reorganizacja posiedzeń EBC: konsekwencje dla inwestorów

Reorganizacja posiedzeń EBC: konsekwencje dla inwestorów

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (EBC) o zmianie cyklu posiedzeń Rady Prezesów i zaprzestaniu comiesięcznego podejmowania decyzji dotyczących polityki pieniężnej ma interesujące implikacje dla inwestorów, związane, między innymi, z potencjalnie mniejszą zmiennością polityki banku centralnego.

Determinacja Draghiego widoczna w działaniach EBC

Determinacja Draghiego widoczna w działaniach EBC

EBC cały czas koncentruje się na zapewnieniu bankom europejskim większej płynności i skłonieniu ich do odpowiedniego wykorzystania dodatkowych pieniędzy.

Hasenstab: Oddzielenie ziarna od plew

Hasenstab: Oddzielenie ziarna od plew