Pośród byków i niedźwiedzi

Czy to dobry moment na kupno akcji spółek REIT?

Czy to dobry moment na kupno akcji spółek REIT?

Inwestorzy kupujący papiery amerykańskich spółek REIT mogą stosować rozmaite metodologie wyceny przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ale jedną z najważniejszych jest, według nas, ocena wartości nieruchomości na podstawie rzeczywistych transakcji na rynku.

Sektor REIT w warunkach rosnących stóp procentowych w USA

Sektor REIT w warunkach rosnących stóp procentowych w USA

Moim zdaniem, ważną konsekwencją marcowego posiedzenia Fedu z punktu widzenia rynków była interpretacja stanowiska Rezerwy Federalnej jako zamiaru bardzo wolnego podnoszenia stóp procentowych, gdy wreszcie zaczną one iść w górę.