Pośród byków i niedźwiedzi

Hasenstab o możliwościach, jakie zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat

Hasenstab o możliwościach, jakie zdarzają się raz na kilkadziesiąt lat

Jest kilka krajów poturbowanych podczas ostatnich zawirowań rynkowych, które są prawdziwymi perłami i oferują najlepsze od wielu dekad lub najlepsze w historii okazje do zakupów.

W poszukiwaniu naturalnego zabezpieczenia przed ryzykiem stóp procentowych

W poszukiwaniu naturalnego zabezpieczenia przed ryzykiem stóp procentowych

Ustaliliśmy, że w perspektywie historycznej, zmiany stóp procentowych często nie odgrywają tak dużej roli w szeroko zdywersyfikowanym portfelu instrumentów o stałym dochodzie, jak można by przypuszczać.

Reorganizacja posiedzeń EBC: konsekwencje dla inwestorów

Reorganizacja posiedzeń EBC: konsekwencje dla inwestorów

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (EBC) o zmianie cyklu posiedzeń Rady Prezesów i zaprzestaniu comiesięcznego podejmowania decyzji dotyczących polityki pieniężnej ma interesujące implikacje dla inwestorów, związane, między innymi, z potencjalnie mniejszą zmiennością polityki banku centralnego.

Draghi przekracza Rubikon, Juncker powtarza “Euro-eufemizmy”

Draghi przekracza Rubikon, Juncker powtarza “Euro-eufemizmy”

Gdy szef EBC wygłasza przemówienie w „świątyni” bankowości centralnej we Frankfurcie, obowiązkiem osób pracujących na rynkach jest uważne słuchanie i wyciąganie własnych wniosków - na tym właśnie polega siła aktywnego zarządzania.

Implikacje luzowania ilościowego

Implikacje luzowania ilościowego

Uważamy, że ostatnie działania Banku Japonii i EBC w kierunku rozluźniania polityki pieniężnej powinny zniwelować potencjalny wpływ zakończenia programów luzowania ilościowego w USA i nadal zapewniać rynkom odpowiednią płynność. Będziemy jednak uważnie obserwować sytuację i poszukiwać sygnałów ewentualnych niepożądanych wstrząsów wtórnych.