Pośród byków i niedźwiedzi

Reorganizacja posiedzeń EBC: konsekwencje dla inwestorów

Reorganizacja posiedzeń EBC: konsekwencje dla inwestorów

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (EBC) o zmianie cyklu posiedzeń Rady Prezesów i zaprzestaniu comiesięcznego podejmowania decyzji dotyczących polityki pieniężnej ma interesujące implikacje dla inwestorów, związane, między innymi, z potencjalnie mniejszą zmiennością polityki banku centralnego.