Pośród byków i niedźwiedzi

Złoto, inflacja i napięcia geopolityczne
Alternatywy

Złoto, inflacja i napięcia geopolityczne

Wielu inwestorów postrzega złoto jako pewnego rodzaju „bezpieczną przystań” w burzliwych czasach, a ceny kruszcu gwałtownie wzrosły pod wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Steve Land, zarządzający portfelami inwestycyjnymi z zespołu Franklin Equity Group, omawia podejście swojego zespołu do inwestowania w sektorze metali oraz czynniki, które sprawiają, że mniejsi producenci złota wyglądają wyjątkowo atrakcyjnie.