Pośród byków i niedźwiedzi

Dlaczego nie panikujemy w związku z sytuacją w Chinach

Dlaczego nie panikujemy w związku z sytuacją w Chinach

W naszej ocenie kondycja gospodarki chińskiej wydaje się mieć generalnie stabilniejsze fundamenty, niż sugerują to rynki.

Indie wyróżniają się na tle grupy BRIC

Indie wyróżniają się na tle grupy BRIC

Najgorszą część przedłużającego się spadku dynamiki Indie wydają się mieć już za sobą. W naszej ocenie, tempo wzrostu gospodarczego w tym kraju powinno powrócić do poziomów odpowiadających trendom długoterminowym w krótkiej lub średniej perspektywie.

Poznaj zarządzającego: Michael McCarthy

Poznaj zarządzającego: Michael McCarthy

Nasi analitycy lubią badać małe przedsiębiorstwa, na które cała reszta Wall Street nie zwraca większej uwagi. Solidne analizy niewątpliwie robią sporą różnicę.

Z pewnych źródeł: Co dolega amerykańskiemu sektorowi biotechnologii?

Z pewnych źródeł: Co dolega amerykańskiemu sektorowi biotechnologii?

Nawet gdyby plan dotyczący leków na receptę przedstawiony przez Hillary Clinton ostatecznie wszedł w życie w takiej formie, w jakiej opisywany jest obecnie, sądzę, że jego wpływ na sektor (biotechnologiczny) byłby umiarkowany.

Połączenie z „Internetem rzeczy”

Połączenie z „Internetem rzeczy”

Obecnie, inteligentne urządzenia potrafią łączyć się ze sobą nawzajem i dzielić się danymi, dzięki czemu mogą wykonywać nowe ekscytujące zadania. Wierzymy, że wybuch popularności takich komunikujących się ze sobą urządzeń znacząco odmieni codzienne funkcjonowanie ludzi i przedsiębiorstw.

Dramat europejski nie „wykoleił” wzrostu gospodarczego w USA

Dramat europejski nie „wykoleił” wzrostu gospodarczego w USA

Uważamy, że niesprzyjające wiatry dla gospodarki USA tracą na sile, a tempo, którego być może brakowało na dotychczasowym etapie, może z powodzeniem powrócić w momencie przejścia do bardziej trwałego lub długoterminowego rozwoju.

Strefa euro uszczelnia pęknięcia powstałe w związku z greckim kryzysem

Strefa euro uszczelnia pęknięcia powstałe w związku z greckim kryzysem

Zacieśnienie relacji pomiędzy państwami członkowskimi będzie priorytetem dla regionalnych przywódców w kolejnych latach. Gdy zatem dojdzie do kolejnego kryzysu w regionie, możemy mieć nadzieję, że ten bolesny scenariusz się nie powtórzy.

Czy są szanse na powrót zysków w Europie?

Czy są szanse na powrót zysków w Europie?

Spodziewam się kontynuacji trendu rosnącej rentowności ze względu na kilka czynników makroekonomicznych, takich jak reformy rynku pracy, niższe koszty kredytów oraz, w szczególności, deprecjację euro - wszystkie te zmiany mogą pomóc przedsiębiorstwom wygenerować wyższe zyski.

Dwa filary wzrostu gospodarczego w USA: konsumenci i przedsiębiorcy

Dwa filary wzrostu gospodarczego w USA: konsumenci i przedsiębiorcy

Choć przypuszczamy, że dolar najprawdopodobniej utrzyma mocny kurs w najbliższej przyszłości, nie sądzimy, by ten czynnik miał znaczący negatywny wpływ na wzrost zysków wielu spółek w dłuższej perspektywie.

Europejska baśń o Złotowłosej i niedźwiedziach

Europejska baśń o Złotowłosej i niedźwiedziach

Strefa euro oferuje dziś idealne, w naszej ocenie, warunki do generowania wzrostu, zatem bylibyśmy nieco zaniepokojeni, gdyby ta gospodarka jednak nie rosła.

Poznaj zarządzającego: Philippe Brugere-Trelat

Poznaj zarządzającego: Philippe Brugere-Trelat

Branża funduszy inwestycyjnych i inwestycji w ujęciu ogólnym ma tę fantastyczną cechę, że nic nigdy nie jest takie samo. Każdego dnia uczymy się czegoś nowego.

Zrozumieć i pokonać deflację

Zrozumieć i pokonać deflację

„Jestem niemal pewien, że Europejski Bank Centralny i inne banki centralne, np. Bank Japonii, który zobowiązał się do przeznaczenia 80 bln jenów rocznie na luzowanie ilościowe, będą nadal robić wszystko, co uznają za konieczne, na rzecz pobudzenia inflacji”.