Pośród byków i niedźwiedzi

David Zahn, CFA, FRM
Head of European Fixed Income,
Franklin Templeton Fixed Income

David Zahn, CFA, FRM: